Socha Sv. František Xaverský (Severínek)

Severínek

Najznámejšia malacká socha. Pochádza z 18. storočia, ktorá je umiestnená na vysokom stĺpe na hlavnej križovatke. Socha zobrazuje sv. Františka Xaverského, ale Malačania sochu nazývajú Severínek. Pozorne sleduje, čo sa v Malackách deje. Pamätá si mnohých Pálffyovcov, ale aj napoleonských či pruských, nemeckých i ruských vojakov. Je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Svetelná križovatka, v tesnej blízkosti Čierneho kláštora.

Parkovanie

Najjednoduchšie je zaparkovať na parkovisku na Mierovom námestí, v tesnej blízkosti svetelnej križovatky.


Súsošie Sv. Anna s Máriou

Súčasné súsošie, umiestnené na mieste staršieho, pochádza z polovice 20. storočia, jeho autorom je františkán P. Štefan Muška. Socha je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Kláštorné nám, pri Čiernom kláštore.

Parkovanie

Najvhodnejšie miesto na parkovanie je parkovisko na Mierovom námestí, vedľa svetelnej križovatky.


Súsošie Sv. Anton s Ježiškom

Najstaršia zachovaná socha v meste, pochádza zo 17. storočia. Dal ju postaviť správca pálffyovského majetku Matej Žigraj (Matej zo Žehry). Zaujímavosťou sochy je stĺp, na ktorom sú zobrazené atribúty týkajúce sa utrpenia Krista (mučiace nástroje, predmety symbolizujúce zradu, zapretie, poníženie a ukrižovanie). Socha je zapísaná v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Kláštorné nám, pri Čiernom kláštore.

Parkovanie

Najvhodnejšie miesto na parkovanie je parkovisko na Mierovom námestí, vedľa svetelnej križovatky.


Socha Sv. Florián

Socha patróna hasičov z konca 18. storočia. Nechal ju postaviť gróf Pálffy, čo dokladuje rodový erb na podstavci.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Zaparkovať sa dá v tesnej blízkosti sochy na Záhorackej ulici.


Súsošie Najsvätejšia Trojica

Patrónom farského kostola a celej malackej farnosti je Najsvätejšia Trojica. Súčasné súsošie Trojice bolo postavené pri kostole v roku 1971.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, približne 15 minút pešo od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku na Záhorackej ulici, presne oproti Farskému kostolu.


Socha Panna Mária

Sochu postavili pri farskom kostole Najsvätejšej Trojice v roku 1947 z vďaky za pomoc preukázanú pri prechode frontu a za šťastné skončenie druhej svetovej vojny.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Brnianska ulica, pešo 15 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Na parkovisku na Záhorackej ulici, presne oproti Farskému kostolu.


Socha Sv. Ján Nepomucký

Sochu nechali postaviť pred svojím domom Anton a Františka Dobrovodskí v roku 1909.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Družstevná ulica, pešo 25 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Pred pohostinstvom U koňa alebo pozdĺžne na Družstevnej ulici.


Božie muky

V meste sa nachádzajú štyri Božie muky. Stoja na miestach, kde sa v minulosti udialo niečo významné. Dôvody dnes nepoznáme.

Umiestnenie

8. Pezinská ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora

9. Ulica Duklianskych hrdinov, pešo 15 minút od Čierneho kláštora

10. Brnianska ulica, pešo 20 minút od Čierneho kláštora

11. Medzi Malackami a Kostolišťom, pešo 35 minút od Čierneho kláštora

Prístupnosť

8. Voľne prístupná.

9. Umiestnená za plotom na súkromnom pozemku,dobre viditeľná.

10. Voľne prístupná.

11. Umiestnená v areáli ovocného sadu na súkromnom pozemku, môže byť neprístupná.

Parkovanie

8. Parkovanie priamo pri Božej muke.

9. Parkovanie pred pohostinstvom u Gajdára, resp. pred neďalekým zdravotným strediskom.

10. Parkovanie priamo pri Božej muke.

11. Parkovanie pred bránou do sadu, avšak k samotnému areálu je pomerne komplikovaný prístup autom.


Pomník padlých

Pomník bol vytvorený na konci 20. rokov 20. storočia na pamiatku Malačanov, ktorí zahynuli v prvej svetovej vojne. Autorom súsošia je Ladislav Majerský. Pomník je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Radlinského ulica, pešo 5 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovanie je možné na Radlinského ulici, resp. v okolí „červeného“ obchodného domu a Hotela Atrium.


Pamätník Červenej armády

Pamätník bol vytvorený po skončení druhej svetovej vojny na pamiatku sovietskych vojakov, ktorí sa podieľali na oslobodzovaní Malaciek od fašizmu v apríli 1945. Pamätník je zapísaný v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Kláštorné námestie, pri Čiernom kláštore.

Parkovanie

Parkovisko na Mierovom námestí.


Pamätník SNP

Pamätník, pripomínajúci povstanie z roku 1944.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Námestie SNP, pešo 10 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovanie je možné na parkovisku priamo na Námestí SNP, oproti papiernictvu.


Pamätník na víťazný koniec druhej svetovej vojny 

Sochu postavili v roku 1946 zamestnanci elektrárne ako vďaku za skončenú vojnu. Prúty symbolizujú povesť o Svätoplukovi, srdce vyjadruje lásku a vztýčený prst na ruke výstrahu pred hrôzami vojny.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Ulica 1. mája (areál elektrární), pešo 15 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovanie priamo pred budovou elektrárne.


Socha M. R. Štefánik

Socha, ktorá je dielom Vojtecha Ihriského, mala zaujímavý osud. V roku 1944 ju odhalili pri príležitosti 25. výročia smrti Štefánika. Začiatkom 50. rokov 20. storočia ju komunisti strhli a spodnú časť zakopali. Táto sa našla pri kopaní základov budovy podnikateľského inkubátora. Vrchnú časť, ktorá sa nenašla, vytvoril akademický sochár Juraj Gavula. Socha bola druhý raz odhalená 30. apríla 2006.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Mierové námestie, pri Čiernom kláštore.

Parkovanie

Parkovanie priamo na parkovisku na Mierovom námestí, resp. na parkovisku za inkubátorom.


Socha Tritón

Plastika zobrazujúca Tritóna z gréckej mytológie. Pôvodne sa nachádzala vo fontáne na lúke pred zámkom v zámockom parku,  dnes je umiestnená vo fontáne pri Čiernom kláštore.

Prístupnosť

Voľne prístupné.

Umiestnenie

Kláštorné námestie (vo fontáne), pri Čiernom kláštore.

Parkovanie

Parkoviská okolo „červeného“ obchodného domu, resp. Hotela Atrium.


Pálffyovský náhrobok psa

Kuriozitou je kamenný náhrobok v lokalite bývalej bažantnice. Dal ho postaviť niektorý člen pálffyovského rodu pre svojho obľúbeného psa.

Prístupnosť

Voľne prístupné, môže byť problém pamätník nájsť, nakoľko je pomerne nenápadný a skrytý v lese.

Umiestnenie

Pod dubami (Tri duby), pešo 35 minút od Čierneho kláštora.

Parkovanie

Parkovanie pri Troch Duboch. K Trom Dubom vedie nespevnená lesná cesta, prejazd môže byť v prípade daždivého počasia komplikovaný.

Pozrite sa na Sochy, kríže a pamätníky na väčšej mape