Kropiace auto v Malackách

„Novinkou na uliciach Malaciek … je dávno očakávané kropiace auto,“ píše sa v správe publikovanej v časopise Slovenské Záhorie na jeseň 1932. Tým sa však problémy nevyriešili. Pozreli sme sa na príbeh malackého kropiaceho auta bližšie. 

Príprava nákupu kropiaceho vozidla

Obecná rada Malaciek prerokovala otázku nákupu auta 30. mája 1932, na základe nariadenia Krajinského úradu. Opätovne sa o tom rokovalo aj 30. júna, keď rada poverila obecný úrad zabezpečiť tri ponuky od spoľahlivých firiem. V rozpočte bolo na tento účel vyčlenených 140 tisíc korún.

11. augusta boli na zasadnutí obecnej rady otvorené ponuky na nové vozidlo, ktoré dodali štyri firmy. Jedna ponuka bola vylúčená ako nevyhovujúca.

O jedenásť dní neskôr sa obecná rada uzniesla, že prijme pozvanie firmy Českomoravská Kolben-Daněk na prehliadku kropiacich vozidiel do Prahy. Do Prahy bola vyslaná trojčlenná delegácia. Zároveň  si pozrela aj autá iných firiem, ktoré dali ponuky. Medzičasom pribudla ponuka od ďalšej firmy.

Obecná rada 1. septembra rozhodla o prijatí ponuky spoločnosti Českomoravská Kolben – Daněk, na základe čoho firma následne dodala automobil Praga typu LB 40 HP. Nové vozidlo stálo 116 tisíc korún, súčasťou objednávky bol aj snehový pluh za 9,5 tisíc korún. Tento pluh slúžil na to, aby “vozové cesty mohly byť udržované i v zime v dobrom poriadku,” uvádza sa v citovanom článku.

Nové auto malo podľa informácií z ponuky predloženej obecnej rade deväť sacích hadíc v celkovej dĺžke deväť metrov. Objem nádrže bol 25 hektolitrov. 

Kropiace auto v Malackách

Auto prišlo do Malaciek 17. septembra 1932. Podľa článku “úlohou auta je kropiť hlavne frekventované cesty Malaciek. To sú: Masarykova ul. (dnes Záhorácka – pozn. M.M.), Rádek a Stupavská cesta.”

Kropiace auto Praga LB
Takéto kropiace auto jazdilo v Malackách v 30. rokoch 20. storočia (Foto: Jihočeské motocyklové museum České Budějovice)

Dočasne, kým nebola vybudovaná garáž pre toto vozidlo, parkovalo v starom hasičskom skladisku neďaleko farského kostola.

Ešte väčšou úlohou malackej samosprávy bolo vyriešiť zdroj vody. Voda sa podľa článku dala v tom čase do nového vozidla čerpať iba na jednom mieste – z potoka Malina pred zámockým parkom (vľavo od dnešného nadchodu nad železnicou). Obecná rada mala záujem upraviť na využívanie ďalšie dve miesta – pri farskom kostole (bola tam väčšia plocha, kde sa napájali kone) a rybník v smere za židovským cintorínom (asi tzv. ruský rybník). 

Poďakovanie patrí pánovi Petrovi Hošťálkovi z Jihočeského motocyklového musea, ktorý nám ochotne poskytol obrázok kropiaceho vozidla.

Zdroje:

  • MV SR, ŠABA, Archív Modra, ONÚ Malacky, Zápisnice obecnej rady a finančnej komisie, 1932
  • Slovenské Záhorie 10/1932, s. 6
  • https://motomuseum-hostalek.cz/index.php?grhead=2&nav=01&id_group=21&t=_art_print&id_art=1314
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.