2 percentá z daní z príjmov pre Malacké pohľady

Päť dôvodov, prečo venovať 2 % z dane Malackým pohľadom

Občianske združenie Malacké pohľady sa uchádza o vašu podporu formou darovania dvoch percent z daní z príjmov za uplynulý rok. Aj vďaka vašim príspevkom sme v predchádzajúcich rokoch dokázali zrealizovať viaceré zaujímavé projekty. Čomu sa venujú Malacké pohľady?

 

1. Kvalitná webstránka o Malackách

Obsah Malackých pohľadov tvorí publicistika zameraná na Malacky, ako aj dôležité informácie pre návštevníkov mesta. Funguje od roku 2006 nepretržite. Za ten čas jej obsah narástol na viac ako 1200 príspevkov a niekoľkonásobne viac fotiek.

Veľa napovedá aj fakt, že v roku 2017 sa počet čitateľov zdvojnásobil oproti predchádzajúcemu roku. A Malacké pohľady prerástli región Záhoria. Všetky články sú prístupné bez obmedzení, stránka je bez reklamy.

Web malackepohlady.sk

 

2. Propagácia Malaciek

Dlhodobo sa zameriavame na zviditeľňovanie Malaciek a ich pamätihodností. Prejavuje sa to najmä publikačnou činnosťou (webstránka, knihy), vytváraním informačných tabúľ o malackých pamiatkach, reklamných predmetov s motívmi mesta (tričká, magnetky) alebo spolupráca pri organizovaní úspešných Historických potuliek Malackami.

Príprava tašky s motívom malackých pamiatok. (Foto: Martin Macejka)

 

3. Posilňovanie malackej identity

V posledných rokoch sme prispeli k sformulovaniu a zviditeľňovaniu fenoménov, ktoré sú typické pre Malacky a ktoré spoluvytvárajú identitu mesta. V spolupráci s MCK a BSK sme pripravili dva ročníky medzinárodnej konferencie o Mackovi. Podporujeme rozvoj mládežníckej žurnalistiky v rámci tvorivej partie nazvanej Severínek a ďalšie projekty.

Postavička legendárneho Macka, ktorý podľa ľudovej piesne išiel do Malaciek. (Foto: Miro Konečný)

 

4. Občianska angažovanosť

Sme aktívne zapojení v cykloiniciatíve Malacky na kolo, ktorej cieľom je rozvoj cyklodopravy a jej podmienok v našom meste. Úzko spolupracujeme na projekte CHILL OUT by ŠM DNH, ktorý predstavuje diskusnú platformu a chce priblížiť divákom inšpiratívne a silné osobnosti z oblasti kultúry, športu či kultúrno-spoločenského prostredia. Pripravili sme predvolebný projekt zakončený Diskusiou s kandidátmi na primátora.

Fotografia z cyklojazdy mestom Malacky. (Foto: Miro Konečný)

 

5. Podpora kultúry

Naša činnosť zahŕňa ochranu kultúrneho dedičstva (rekonštrukcia pamiatok, dokumentácia mesta), ale aj aj mediálnu podporu aktivít v oblasti kultúry, podporu malackých umelcov, spoluprácu so subjektmi pôsobiacimi v oblasti kultúry vrátane zapojenia do festivalu Malacká šošovica.

Stánok Malackých pohľadov na jarmoku Malacká šošovica. (Foto: Martin Macejka)

 

Vo všetkých uvedených oblastiach chceme pokračovať a pomôžu nám aj dve percentá z vašich daní.

 

Ako nám môžete venovať 2% z daní?

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Stiahnite si naše predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a doplňte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

3. Ak použijete vlastné tlačivo, uveďte v ňom tieto údaje o prijímateľovi:

  • názov združenia: Malacké pohľady,
  • právna forma: Občianske združenie, 
  • IČO: 31800963 (prosíme, v tlačive napísať vľavo ale vpravo)
  • adresa: Kukučínova 57, 901 01 Malacky.

4. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite alebo osobne doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Budeme radi, ak nám poukázaním dvoch percent z vašich daní pomôžete napĺňať naše plány v prospech Malaciek a Malačanov.

Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete viac informácií, napíšte nám na mpohlady@gmail.com 

Okrem toho nás môžete podporiť formou dobrovoľného príspevku na účet vo VÚB č. (IBAN): SK43 0200 0000 0030 8242 3851. Do poznámky uveďte, prosím: „Dar“. Ďakujeme.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.