Martin Macejka: Politika nie je cieľom, ale prostriedkom

Hlavný editor portálu Malackepohlady.sk – Martin Macejka – sa rozhodol opäť kandidovať do Zastupiteľstva BSK. Je jedným z kandidátov na dve poslanecké miesta pre Malacky, Studienku, Závod a vojenský obvod Záhorie. Porozprávali sme sa o jeho aktivitách, o tom, čo sa mu podarilo, ale aj nepodarilo za 4 roky poslancovania. A najmä aké má plány.

Opäť ste sa rozhodli kandidovať na poslanca bratislavskej župy.
Po dôkladnom zvažovaní som sa opäť rozhodol uchádzať o dôveru občanov s cieľom pokračovať vo svojej práci v zastupiteľstve BSK.

Na konci volebného obdobia sa zvykne predkladať odpočet. Čo sa Vám podarilo za uplynulé štyri roky?
Zvýrazním to najzásadnejšie. Podarilo sa nám zabezpečiť dofinancovanie malackej pohotovosti. Problém, ktorý spôsobili štátom nešťastne nastavené pravidlá, sme zdedili. Počas celého obdobia sa podarilo presvedčiť zastupiteľstvo, aby župa pohotovosť dotovala – a nie malou sumou: približne pol milióna eur ročne. Aj vďaka pracovnej skupine, ktorej som bol členom, sa podarilo tento akútny problém vyriešiť.

Podarilo sa dokončiť opravu malackého nadjazdu – diaľničného privádzača. Po 40 rokoch prevádzky bol v havarijnom stave a vďaka druhej etape opravy za približne 900-tisíc eur je opäť bezpečný a plne funkčný.

Rovnako sa teším, že sme pomohli uviesť do života Bratislavskú regionálnu dotačnú schému, vďaka ktorej sa zvýšila podpora dobrých projektov v našom regióne. Malacké gymnázium sa vlani umiestnilo na prvom mieste v rebríčku zostavenom BSK. Aj to je pekná vizitka.

Som rád, že sa podarilo podporovať turizmus, napríklad boli  aj v našom okrese osadené hnedé smerové tabule upozorňujúce na významné pamiatky. Ďalšia etapa je v prípravnom procese a zakrátko budú označené aj ďalšie pamiatky. Nedávno vyšiel magazín o Bratislavskom kraji, kde sú predstavené aj naše najväčšie pamiatky. Som rád, že som sa mohol zapojiť do jeho prípravy.

Martin Macejka

Čo sa nepodarilo?
Nie som spokojný s tým, že Malacky (nie len mesto, ale región) sú stále na okraji kraja, ako to viackrát spomenuli v diskusii dokonca aj bratislavskí poslanci. Je to zložitý problém, spôsobený viacerými okolnosťami. Jednou je aj fakt, že na rozdiel od iných subregiónov u nás kraj nevlastní takmer žiadne budovy. Podpora zo strany kraja pre Záhorie (mimo pohotovosti alebo nadjazdu) nebola veľká. Ale musím konštatovať, že tlak na spoluprácu zdola, zo strany Záhoria, tiež nebol dostatočný. Túto tému, hoci možno pre verejnosť nezaujímavú, treba otvoriť, pomenovať problémy a postupne pozíciu Malaciek a regiónu meniť. Beriem to ako výzvu.

Nepodarilo sa nám zatiaľ založiť novú strednú školu v meste. Silným protiargumentom, ktorý vyplynul z analýzy, bola terajšia zlá demografická situácia. Tá sa však v posledných rokoch mení a v tom vidím príležitosť do budúcnosti. A aj napriek snahe a vyčleneným peniazom sa nepodarilo sa postaviť ani jeden most do Rakúska. Aj kvôli nezáujmu druhej strany.

Martin Macejka

Akým témam sa chcete venovať ďalej?
Otázka pohotovosti je zažehnaná, ale nie trvalo vyriešená. Po štyroch rokoch, ktoré uplynú v strede nasledujúceho volebného obdobia, sa otázka pohotovosti vráti na stôl. A ak štát nezmení postoj, pohotovosť zachráni opäť iba župa – hoci to nie je jej povinnosť. Chcem spraviť všetko preto, aby pohotovosť v Malackách zostala. Okrem toho bude potrebné dotiahnuť zateplenie malackej nemocnice, ktoré okrem ekonomickej stránky pomôže i vizuálne.

Aktuálne by potreboval rekonštrukciu most nad Malinou medzi kruhovým objazdom a diaľnicou, rovnako ako viaceré cesty. A samozrejme je potrebné posunúť do ďalšej fázy tému obchvatu Malaciek, ako aj riešiť dopravnú situáciu v meste. Rovnako je dôležité podporovať cyklotrasy v meste i mimo neho. Aj v tejto oblasti môže župa pomôcť. Teším sa, že je rozpracovaný projekt cyklolávky do Rakúska – spájajúcej Marchegg a Vysokú pri Morave.

Ako som naznačil, vzhľadom na rast počtu detí je reálne pripravovať vytvorenie novej strednej školy v meste. Malo by ísť o odbornú školu. Popri tom považujem za samozrejmú podporu malackého gymnázia Ul. 1. mája, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Škola potrebuje zatepliť a modernizovať kúrenie.  

Mojou srdcovou témou je téma identity Malaciek, v širšom zmysle aj regiónu. Naše hodnoty, pamiatky, a nadväzujúci cestovný ruch. V tomto smere sme zatiaľ v kraji na chvoste, máme rezervy, ale o to väčšie príležitosti na rozvoj.

Martin Macejka

Čo hovoríte na iných kandidátov?
Nerád hodnotím iných, mám rešpekt ku každému, kto sa občiansky angažuje. No niekedy sa usmievam, čo všetko je človek schopný sľúbiť a aké divadlo hrať kvôli voľbám. Ja sa snažím ponúknuť svoje skúsenosti na ceste, po ktorej kráčam, bez ohľadu na voľby. Cieľom všetkých mojich aktivít nie je politika alebo nejaké funkcie. Na druhej strane politika je kľúčový prostriedok na podporu, a teda aj dosahovanie týchto cieľov. 


Malacké pohľady oslavujú 11. výročie. Aké máte pocity?
Teším sa. Nie preto, že uplynulo toľko času, ale že Pohľady žijú, majú stálych aj nových priaznivcov. Vďaka aktivitám nášho občianskeho združenia a webstránke sa nám podarilo veľa dosiahnuť: vytvoriť priestor pre pôvodný obsah, vydať tri zborníky článkov, ktoré mali výborný ohlas a snáď aj prispieť k niektorým témam v meste, napríklad cyklodoprave.


Čomu sa venujete popri komunálnej politike?
Zameriavam sa najmä na výskum malackej histórie a následnú prezentáciu v rámci expozícií, výstav a publikácií. A tiež na prácu s deťmi a mládežou, spolu s ďalšími dobrovoľníkmi rozvíjame regionálnu výchovu hravou formou. V posledných rokoch som inicioval Historické potulky Malackami a aj mojím pričinením sa začalo systematické sprevádzanie malackými pamiatkami, do ktorého sú zapojení aj študenti. Tieto témy môžem rozvíjať v rámci práce v malackom múzeu, ale aj vo voľnom čase v rámci občianskych združení Malacké pohľady a Záhorácke kruhy.

Martin Macejka

Platí to, čo minule, že Malacké pohľady nebudete využívať na kampaň?
Rovnako ako pred štyrmi rokmi nechcem kampaň viesť cez Malacké pohľady, len stručne informovať o svojej kandidatúre, čo považujem za slušnosť voči čitateľom a priateľom. O všetkom, čo robím sa snažím verejnosť informovať priebežne, či už osobne, alebo rôzne komunikačné kanály.Na internete môžte kampaň sledovať na mojej osobnej facebookovej stránke.

Martin Macejka

 

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.