Pohybová zóna je otvorená

Spojená škola sv. Františka Assiského v Malackách (CŠM) otvorila 7. septembra 2018 Pohybovú zónu nielen pre deti a študentov školy ale i pre verejnosť.

Na slávnostné otvorenie prijali pozvanie pán primátor mesta Malacky, Juraj Říha a pani prednostka Ľubica Čikošová, predseda Rodičovského združenia ProSchola Róbert Babeľa, pán Mário Longauer zo spoločnosti STADCOM, pán Alexander Richter, majiteľ spoločnosti Richter Rasen, pán Rudolf Kožuch KODEM, pani Andrea Mrázová z ČSOB banky, ale i poslanci a rodičia.

Malacky

Foto: Roman Trnka

Po príhovoroch vzácnych hostí v programe vystúpila Mgr. art. Lenka Balleková, ktorá s pieskovou modelážou sprevádzala prednes Márie Huškovej, s hudobným sprievodom Mareka Simka. Vystúpenie bolo skutočne čarovné a prítomní ho ocenili spontánnym potleskom.

Lenka Balleková, Malacky

Foto: Roman Trnka

Mária sa predstavila divákom aj s podmaňujúcim speváckym vystúpením spolu so svojou sestrou Alicou, s hudobným sprievodom Mareka Simka a Michala Kuklovského. Hostia si mali možnosť pozrieť aj zrýchlený časozberný dokument realizácie, ktorý bol miestami úsmevný. Program pokračoval priamo v pohybovej zóne na školskom dvore.

Malacky

Foto: Roman Trnka

Po slávnostnom prestrihnutí pásky vybehli na trávnatú plochu Malkáči, Stredňáci a Velkáči s tanečným vystúpením, pod vedením Lucie Knéblovej, podporovaní nadšeným potleskom divákov. Pani učiteľka Adriana Stanová, v gentlemanskom sprievode Marcela Žilavého a Slávka Ganaja a dvoch „štupľov“ z prvého stupňa, pripravila ukážkové cvičenie vo work out zóne. Práve pani učiteľka a Marcel Žilavý sú držiteľmi oficiálnych certifikátov kalisteniky a street workoutu Svetovou Organizáciou Kalisteniky WCO. Záver programu bol pod taktovkou Stana Pálku z Pohybovne a s parkourovým vystúpením svojich zverencov spôsobil veľké nadšenie a obdiv nielen medzi deťmi ale isto i medzi dospelými.

Malacky

Foto: Roman Trnka

Programom sprevádzali moderátori Viktória Bečárová a Kamil Rímeš. Obaja patria do mediálneho študentského tímu cs media Cirkevnej školy v Malackách. Tím, pod vedením Beiny Reifovej, zabezpečoval celé podujatie organizačne, technicky i programovo a už v prvom týždni školského roka 2018/19 si vyslúžil pochvaly. Cs media zabezpečil i tlmočníčku do nemeckého jazyka pre pána Alexandra Richtera, ktorou bola študentka gymnázia Alžbetka Kurinová a zvládla svoju úlohu s eleganciou. Občerstvenie zabezpečovala Lucka Kuklovská a Barbora Butašová, techniku Michal Trenčanský a Michal Kuklovský, živé vysielanie zabezpečila Barbora Pompošová a Matúš Dudáš.

Malacky

Foto: Roman Trnka

Pán riaditeľ Daniel Masarovič na záver vyjadril študentom tímu cs media spokojnosť s podujatím. Otvorenie Pohybovej zóny vníma ako dôležitý zámer nielen z pohľadu rozvoja telesných zručností. Projekt podporuje komunitnosť, je preventívnym nástrojom voči ochoreniam ortopedického charakteru, či voči obezite, je dobrou alternatívou voči svetu technológií, ktorý sa čoraz viac stáva súčasťou nášho života.  Realizácia projektu bola výsledkom dobrého partnerstva: finančná podpora zo zdrojov Rodičovského združenia ProSchola, z grantov ČSOB nadácia,  z Nadácie VW Slovakia a v spolupráci s miestnymi podnikateľskými subjektami: KODEM, Richter Rasen, APRO Záhradné centrum, STADCOM, STAVMAT stavebniny. Projekt podporili aj rodičia: Lucia Bódi, Lenka Kožuchová, Jozef Hušek a Vojtech Kaňka. Dôležitou súčasťou celého procesu bola aj dobrá spolupráca s mestom Malacky a s Okresným úradom v Malackách v procese administrácie stavebného konania a kolaudácie.

cs media
mediálny tím

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.