Genius loci (30) – Bytové domy na Partizánskej ulici v Malackách

Po vzniku Československa v roku 1918 získalo ministerstvo obrany veľkú časť pálffyovských lesov. Usadila sa tu armáda, pri Malackách začali pôsobiť delostrelci. V meste vznikol rozsiahly problém s ubytovaním vojakov. Súčasne sa ukazoval nedostatok ubytovacích kapacít pre štátnych úradníkov, ktorí spravidla nepochádzali z Malaciek a okolia. Problém mali vyriešiť bytové domy.

Bytové domy – plány výstavby

Nedostatok bytov a riešenie súvisiacich problémov sa v 20. rokoch 20. storočia pravidelne prerokúvalo na zasadnutiach malackej samosprávy.

Spočiatku sa uvažovalo najmä o postavení bytového domu pre vojenských dôstojníkov a poddôstojníkov, tzv. „vojanských gažistov“. V roku 1925 sa malacké zastupiteľstvo uznieslo, že kúpi pozemok a ten dá k dispozícii na stavbu uvedeného domu.

Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Pohľad na oba bytové domy od zámockého parku
(Foto: archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Po opakovanom prerokúvaní sa o rok neskôr z predložených alternatív vybralo vhodné miesto. V hre boli aj pozemky pri Malom kaštieli, pri vtedajšom okresnom úrade či vedľa školy na Rádku.

Nakoniec sa však poslanci uzniesli kúpiť pozemok patriaci veľkostatku Mikuláša Pálffyho pri zámockej aleji. Pozemok bol rozsiahly, mal sa preto rozdeliť na menšie parcely. Potrebná časť bola určená na stavbu, zvyšok mal zostať vo vlastníctve mesta. Samotná stavba mala prebiehať v réžii štátu.

V dôsledku tohto rozhodnutia z marca 1926 sa neskôr začala meniť podoba časti aleje v rozsahu od pošty po železnicu. A tiež sa začala vytvárať dnešná Partizánska ulica.

Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Parcela, na ktorej sa postavili oba bytové domy, vyznačená na mape z roku 1913

Až o niekoľko mesiacov neskôr sa dostala na rokovanie malackého zastupiteľstva aj téma bytov pre štátnych zamestnancov. Na jeseň sa rozhodlo, že obec dá časť spomínaného pozemku (vedľa plánovanej stavby pre vojakov) k dispozícii na postavenie domu so štyrmi bytmi pre úradníkov, ktorý plánoval postaviť štát.

Pred domami sa rátalo s vybudovaním cesty. Časť pozemku bližšie k Čiernemu kláštoru mala zostať vo vlastníctve mesta. Pozemok v tom období ešte nebol kúpený. Nič však nezabránilo tomu, aby sa postupne celý zámer v plnom rozsahu zrealizoval.

Dom pre štátnych úradníkov

Mesto odkúpilo uvedený pozemok od Pálffyovcov. Najskôr bol postavený menší dom pre štátnych zamestnancov (bližšie k aleji). Meno architekta nepoznáme, rovnako ani dátum vzniku projektu, ktorý zabezpečoval štát. Stavebné práce realizovala malacká firma Stern a Blaško. Stavalo sa od leta 1927 do leta 1928.

Po kolaudácii sa v dome ubytovali štyri rodiny. Traja z nájomníkov boli úradníci okresného súdu a jeden z berného (daňového) úradu.

Tento dom so súpisným číslom 512 mal dve nadzemné podlažia, pivnicu a povalu. Súčasťou každého bytu boli dve izby, kuchyňa, predsieň, záchod, špajza, kúpeľňa a pavlač. Výmera bytov bola okolo 70 m2.

Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Oba domy, spolu s prístavbou z 30. rokov, ako aj so susednou budovou pošty. Výrez z leteckého záberu
(Foto: archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)
Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Roh domu vojenských gážistov v roku 2018 (Foto: Martin Macejka)

Dom pre vojenských gážistov

Projekt vypracoval bratislavský architekt Josef Marek v lete 1927. Stavbu realizovala rovnaká firma ako susedný dom. Stavať sa začalo po postavení hrubej stavby susedného domu – vo februári 1928. Stavebné práce boli dokončené v októbri toho istého roka. Ešte pred koncom roka bol dom so súpisným číslom 513 obývaný.

V jednej časti boli na dvoch podlažiach štyri menšie jednoizbové byty pre poddôstojníkov. V druhej bolo šesť väčších dvoj- a trojizbových bytov pre dôstojníkov na troch podlažiach. V každom byte bola kúpeľňa a toaleta.

V 30. rokoch pribudla vo dvore prístavba ku gážistickému domu. Slúžila na prechodné ubytovanie vojska.

Na zostávajúcej časti pozemku bola neskôr postavená budova poštového úradu, ktorej sa podrobnejšie budeme venovať inokedy.

Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Obytné domy na Partizánskej ulici v roku 2011 (Foto: Martin Macejka)

Súčasný stav bytových domov

Obe budovy sú do dnešných dní zachované a slúžia svojmu účelu. Zo štátneho vlastníctva prešli do súkromných rúk. Pri rekonštrukcii pôvodne vojenskej budovy po roku 2000 boli v podkroví oboch častí vybudované byty. Prístavba z 30. rokov bola v 90. rokoch 20. storočia zbúraná a nahradená novostavbou.

Dom pôvodne určený pre štátnych zamestnancov je v pôvodnom stave, ak nerátame menšie úpravy týkajúce sa jednotlivých bytov.

Uvedené stavby nie sú pamiatkovo chránené, hoci dom vojenských gážistov je zaradený v Registri modernej slovenskej architektúry. Dôvodom je okrem veku a architektonickej hodnoty aj fakt, že budovu projektoval architekt Marek, vysoko hodnotený predstaviteľ modernej medzivojnovej architektúry.

Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Schodisko v „gážistickom“ dome (Foto: Martin Macejka)
Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Vstup do bývalého domu štátnych zamestnancov (Foto: Martin Macejka)
Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Pohľad zo Zámockej ulice. Vľavo dom štátnych zamestnancov, vpravo dom vojenských gážistov
(Foto: Martin Macejka)
Bytové domy, Partizánska ulica Malacky
Záhrada za domami, v pozadí Zámocká ulica (Foto: Martin Macejka)
1 odpovedať

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.