Neplatí jednoduchá rovnica, že triedený odpad rastie a zmiešaný komunálny klesá

V posledných rokoch nastali v odpadovom hospodárstve Malaciek zmeny. Aké boli, čo priniesli a čo nás čaká v najbližšej dobe? Prečo sa mení poplatok za komunálny odpad? Porozprávali sme sa s konateľom mestskej spoločnosti TEKOS Jurajom Schwarzom.

Aktuálne prešiel TEKOS z jednozmennej na dvojzmennú prevádzku. Čo to znamená pre občanov? Prečo prišla takáto zmena?

K zmene sme pristúpili z viacerých dôvodov. Od môjho nástupu do funkcie sa snažím každý rok priniesť systémovú zmenu v odpadovom hospodárstve v meste. Tento rok to bude najmä práca s vývozom odpadu zo spoločných stojísk na sídliskách. Tie máme v Malackách zanedbané. Potrebujeme zefektívniť systém zberu a počtu nádob. Prechod na dvojzmennú prevádzku nám prinesie väčšiu variabilitu k zmene trasovania zvozov v meste, zefektívni náklady, keďže jazdíme modernejším vozidlom. Cieľom má byť zvýšenie frekvencie vývozov spoločných stojísk pri bytovkách. V priebehu januára sme systém testovali, zisťujeme prejazdnosť a dostupnosť ulíc aj ich nastavenie vzhľadom na denný/večerný výsyp. Preto žiadame občanov o istú mieru pochopenia a trpezlivosti.

Zároveň sa mení poplatok za komunálny odpad. Vysvetlite, prosím, čo k tomu viedlo?

Výška poplatku za odpady sa nemenila od roku 2013. Medzičasom náklady na zabezpečenie odpadovej politiky v meste výrazne stúpli. To so sebou prinieslo veľa noviniek, verím, že pozitívnych. Dnes reálne triedime oveľa väčšie množstvo odpadu ako kedysi a tieto povinnosti budú narastať. Objem financií, ktoré mesto vyzbiera od občanov na odpadové hospodárstvo, nepokrýval kompletné náklady. Úpravou výšky poplatku bude tento rozdiel pokrytý a navyše sme sa zaviazali zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb. To prinesie kroky, ktoré povedú k čistejšiemu mestu s modernejším vzhľadom stojísk. Toto je však práca, ktorá nás ešte len čaká v roku 2018.

Foto: TEKOS

Aké zmeny nás čakajú v najbližšej dobe?

Ako som spomínal, najviac práce nás čaká so spoločnými stojiskami v meste. Množstvo nádob na komunálny odpad je v nevyhovujúcom stave, sú rozostavané nekoncepčne. Zloženie nádob na stojiskách nezodpovedá štandardu. Občania by mali mať rovnaký prístup k nádobe s každou zložkou odpadu: zmiešaného, aj všetkých vytriedených zložiek – papier, plasty, sklo. Zároveň hľadáme formu, ako vzhľad stojísk preniesť do 21. storočia: oplotenie, spevnené podložie, polopodzemné kontajnery, čipovanie nádob… možností je niekoľko. Preto vzniká pracovná skupina, ktorá sa tomuto problému bude tento rok výrazne venovať.  V rodinných domoch môžu tento rok obyvatelia očakávať nádoby na bio odpad, ktoré dostaneme z Europrojektu.

V domácnostiach rastie produkcia plastového odpadu a primerane klesá produkcia netriedeného odpadu. Zachytili ste tento trend? Ako naň zareagujete?

Tento trend na počudovanie nie je taký jednoznačný. Keď sa zavádzal systém zberu plastov, presne toto sme očakávali. Pravda je, že množstvo domácností triedi zodpovedne a výsledkom je, že neprodukujú plné nádoby odpadu. Pokiaľ to systém dovolí, tu odporúčam znížiť frekvenciu vývozov, alebo zmenšiť objem nádoby. Občan tak reálne môže ušetriť na poplatkoch, ktoré platí. Už pri zavádzaní zberu plastov sme neobmedzovali objem vyprodukovaného odpadu. Navyše platí, že na zberných dvoroch v Malackách môže ktokoľvek v akomkoľvek množstve odovzdať BEZPLATNE čistý papier, kartón, fólie, plasty, polystyrén alebo sklo.

S akými problémami sa stretávate?

V prípade triedeného odpadu sú zásadné problémy dva.

Spoločné kontajnery na vytriedený odpad a ich miera znečistenia iným odpadom – tento by sme chceli odstrániť práve zabezpečením dostatočnej kapacity kompletného stojiska, aby mal občan priestor vyhodiť odpad do správnej nádoby, ktorá nebude preplnená. Aj keď popravde neviem pochopiť, ako môže niekto ľahostajne hodiť vrece s odpadom z kuchyne do kontajnera s papierom. To, čo niekedy nájdu moji zamestnanci na triediacej linke v odpade, ktorý by mal byť vytriedený, je vskutku zarážajúce a často až nechutné. Kvalita triedenia je však téma na dlhé roky. Čaká nás veľa vysvetľovania, kým každý pochopí, že mastná krabica od pizze, alebo polystyrénový obal z obeda so zvyškami omáčky nespĺňajú kvalitu druhotnej suroviny.

Druhým problémom je odbyt vytriedeného materiálu. V Malackách spracovávame všetko, čo tu vyzbierame. Plastový odpad pretriedime spracujeme a pripravíme na predaj. Globálne trhy, najmä situácia v Číne nám však robí nemalé problémy a dopyt po menej kvalitných plastoch naše úsilie sťažuje. Problém súvisí so zmenou stratégie Číny ako jedného z hlavných spracovateľov plastov. Niekoľko fabrík v Číne štát zatvoril, čo znamená, že výrazne v Európe poklesol dopyt po vytriedených plastoch, najmä plastoch nižšej kvality, ktoré triedime z komunálneho odpadu.

Strednodobo sa počíta s presunom časti spracovateľských kapacít do Európy. My zatiaľ musíme hľadať alternatívnych odberateľov alebo tovar preskladniť na skladoch.

V zbere komunálnych odpadov sme identifikovali problém, ktorý som už spomínal. Rozmiestnenie stojísk, ich vzhľad, zloženie a prístupnosť, keďže bojujeme o miesto s parkovacími plochami.

Plastový odpad. (Foto: TEKOS)

Aké máte plány v horizonte roka-dvoch? 

V roku 2018 sa venovať spomínaným stojiskám a implementovať do prevádzky techniku, ktorú dostaneme z Europrojektu. Okrem spomínaných nádob dostaneme nové moderné auto na zvoz bio odpadu, drvič stavebného odpadu, štiepkovač na bio hmotu a ďalšiu techniku v hodnote vyše milióna EUR.

Odpady však nie sú jediná téma na najbližšie roky. Každoročne sa snažíme zvyšovať úroveň údržby verejnej zelene, zámockého parku, čistoty komunikácií. Verím že občania cítia, že mesto je rok čo rok krajšie.

Skúste zhrnúť a porovnať, ako sa vyvíjala produkcia odpadu v meste v posledných rokoch.

Ako som už spomínal, neplatí jednoduchá rovnica, že triedený odpad rastie a zmiešaný komunálny klesá. Nárast dôsledkov konzumného spôsobu života je úplne očividný. Množstvo vytriedených zložiek nám narastá každým rokom a tie čísla sú veľmi zaujímavé. V minulom roku sa zaviedol poplatok za stavebný odpad, ktorého časť nám skončila v komunálnom odpade. Zmiešaný komunálny odpad teda neklesá tak rýchlo, ako by sme predpokladali. Je to však, podľa môjho názoru, naďalej téma osvety od najmenších detí až po seniorov.

Pár čísiel (orientačné ročné množstvá v tonách):

ODPAD 2015 2016 2017
Zmesový 4400 4850 4780
Papier 315 340 390
Plasty 120 180 260
Sklo 240 220 230
Juraj Schwarz
Ing. Juraj Schwarz sa narodil v roku 1983, je rodákom z Novej Bane. Vyštudoval verejnú správu a ľudské zdroje a personálny manažment. Od roku 2012 sa venuje odpadovému hospodárstvu v regióne. Od roku 2015 je konateľom spoločnosti TEKOS Malacky. V súkromí sa venuje športu, turistike, prírode a má rád dobrú hudbu a jedlo. 
5 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.