Študentská konferencia na Gymnáziu sv. Františka Assiského Malacky

V poradí piaty ročník Študentskej konferencie, zameranej na kvalitnú prípravu študentov na štúdium na strednej škole, vysokej škole humanitného i prírodovedného zamerania i na prax, sa konal dňa 11.5.2018  na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Malackách.

Vystúpili na nej hostia Miroslav Konečný, ktorý nám porozprával o tom, ako sa jemu a jeho tímu podarilo vyhrať súťaž StartUp Awards 2017, Samuel Kimlička, absolvent Fakulty informatiky a informačných technológií STU, ktorý zaujal hlavne svojím prednesom, ktorý pobavil a zároveň motivoval, čo bolo cieľom konferencie. Pozvanie prijal i Ing. Tomáš Trenčanský, informatik Software Developer Softec group s.r.o. Bratislava a RNDr. Michal Zajaček PhD., postdoktorandský vedecký pracovník, Max Planck Institut pre rádioastronómiu, Bonn, Nemecko, ktorí zaujali svojimi odbornými prezentáciami, Barbora Kovácsová, študentka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Ing. Martin Uher, študent Kňažského seminára sv. Cyrila a Metoda UK v Bratislave, ktorí sú veľmi obľúbení  nielen u žiakov, ale aj učiteľov. V neposlednom rade chceme spomenúť prezentujúcich, ktorí nás oboznámili so svojimi ročníkovými prácami a svojími vystúpeniami zaujali porotu i publikum na ročníkových konferenciách (Slavko Ganaj, Mária Hušková, Andrej Kořínek, Lukáš Cauner, Gréta Žáková, Filip Mikuš). Ako porota a zároveň poradcovia Pozvanie prijali i odborníci z oblasti médií a komunikácie Mgr. Ľubica Pilzová, hovorkyňa mesta Malacky, Stanislav Bellan, odborník na public relations a Mgr. Lenka Kožuchová, podpredsedníčka Rodičovského združenia ProSchola, ktorí sa podelili s nami o svoje postrehy a názory. Školský spevácky zbor Corpo e anima svojím vystúpením osviežil začiatok konferencie.

Súčasťou konferencie bolo i diskusné fórum, kde hostia súčasným študentom odpovedali na ich otázky, týkajúce sa motivácie, študijného zamerania, praxe, prezentačných zručností, osobnostných predpokladov, dôležitých pre úspešné zvládnutie štúdia a následnú prax.

Aj takouto školskou odbornou konferenciou sa Gymnázium sv. Františka Assiského snaží, aby jeho študenti boli kvalitne pripravení na štúdium, prax i život, pretože kvalitné vzdelanie je cennou investíciou do budúcnosti človeka a spoločnosti.

Foto: Gymnázium sv. Františka Assiského

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.