Jozef Knotek – najstarší malacký fotograf

Poznáme rôzne osobnosti. V tejto rubrike máme zaradených národovcov, františkánov, umelcov, vedcov… Niektorí do dotiahli tak ďaleko, že ich tvorbu obdivoval viedenský cisársky dvor. Po iných sú v meste pomenované ulice. Dnes sa pozrieme na Jozefa Knoteka (po záhorácky Knotka). Malackého učiteľa z prelomu 19. a 20. storočia. Kedysi bol možno známy. Údajne bol národovcom, ale v politike nepôsobil. V súčasnosti je neznámy a vieme o ňom najmä vďaka tomu, že príležitostne fotografoval.

V mnohých rodinách v Malackách a okolí opatrujú staré fotografie svojich predkov z konca 19. storočia. Obrázky sú nalepené na kartóne s nápisom: Jozef Knotek, Malacka. Fotografie sú vyblednuté, ale nápis je zreteľný.

Jozef Knotek, Malacky

Jozef Knotek sa narodil 14. marca 1851 v Jakubove v roľníckej rodine Štefana a Anny Knotkovcov. (Aby sme boli presní: nevieme naisto, že pochádzal z Jakubova, ale pri prechádzaní matrík v okolí jedine ten jakubovský zodpovedá údajom uvedených v malackej sobášnej matrike a matrike zomrelých.)

O jeho ďalšom živote nemáme žiadne informácie, až kým sa nestal učiteľom v Malackách. Bolo to zrejme v 70. rokoch 19. storočia. Podľa Júliusa Trebišovského Knotek istý čas pôsobil ako pisár u vtedajšieho advokáta Dionýza Feju. Fotografom sa stal zrejme o niekoľko rokov neskôr.

 

Učiteľ

Jozef Knotek bol národovec. Zatiaľ sme natrafili na jediný zdroj, ktorý túto informáciu potvrdzuje a ktorý je citovaný v rôznych textoch. Neskorší učiteľ Peter Straka o Knotkovi v Sborníku kultúrnej práce v roku 1930 napísal: „Až do roku 1878 vyučovalo sa na ľudových školách v Malackách slovensky… Učiteľom bol tu vtedy Slovák Jozef Knotek. Maďarom bolo Knotkovo pôsobenie tŕňom v oku, a kde len mohli, prenasledovali ho a snažili sa strpčiť mu službu. Knotek však nepodľahol, ale vyučoval až do svojej smrti malacké deti v ich rodnom jazyku.“

Knotek vyučoval podľa Pamätnej knihy Malaciek (vydanej v 30. rokoch 20. storočia) do roku 1909. Zodpovedá tomu záznam v kanonickej vizitácii malackej farnosti z roku 1912, kde už jeho meno medzi učiteľmi ľudovej školy nenachádzame.

Jozef Knotek, Malacky

 

Fotograf

Malacká kronikárka Jozefína Brantalová v 70. rokoch 20. storočia napísala, že Knotkovo učiteľské pôsobenie bolo len vedľajším zamestnaním popri fotografovaní. Toto tvrdenie zatiaľ nevieme overiť. Vtedy sa človek nestal fotografom zo dňa na deň. Technika bola drahá – či už išlo o fotoaparát alebo príslušenstvo až po vyhotovenie fotiek. Fotograf musel zvládnuť remeslo, nebol to koníček. Na druhej strane Knotek sa uvádza v záznamoch ako učiteľ (teda prvé povolanie), navyše je zrejmé, že učil skôr ako začal fotografovať. Namieste je tiež otázka, či by sa fotograf ako živnostník bez iných príjmov v Malackách na prelome 19. a 20. storočia uživil. Predpokladáme, že Knotek bol učiteľom na plný úväzok a fotografovaním si privyrábal.

Okrem informácie, že Knotek fotografoval, a okrem niekoľkých desiatok fotografií nevieme o Knotkovej tvorbe takmer nič. Všetky fotografie, ktoré sú podpísané, vznikli v ateliéri. Jedinou výnimkou, ktorú poznáme, je exteriérová rodinná fotografia staviteľa Jána Terebessyho z posledných rokov 19. storočia. Na zadnej strane je vyblednutý takmer nečitateľný odtlačok pečiatky s menom fotografa J. Knotka a miestom Malacka. Fotka vznikla na uzavretom dvore, presné miesto nepoznáme.

Jozef Knotek, Malacky

Jedna z mnohých Knotkových ateliérových fotiek. Napriek vyblednutiu je zreteľný dominantný strom na plátne. (Foto: Jozef Knotek) 

V tom období vzniklo možstvo fotiek Malaciek, mnohé zábery boli použité na pohľadniciach. Je možné, že autorom niektorých bol Knotek. Žiaľ, autorov týchto záberov (okrem jednej podpísanej mimomalackým fotografom) nevieme identifikovať.

Nevieme presne, kedy začal Knotek fotografovať. Rovnako je neznáme, kedy skončil s touto činnosťou. Podľa občasných záznamov na zadnej strane fotiek a podľa rodinných spomienok vieme naisto, že fotil minimálne v období 1895-1909. Keď vychádzame zo zachovaných fotiek, zdá sa, že pred fotoaparát sa mu postavili snáď všetky vrstvy vtedajšej spoločnosti (vrátane pálffyovských zamestnancov) s výnimkou Pálffyovcov a najvyšších úradníkov.

Identifikovať diela fotografov pomáhajú aj rekvizity, ktoré používajú. Na Knotkových ateliérových fotkách je napriek vyblednutiu zreteľné pomaľované plátno s dominantným stromom, ktoré tvorí pozadie fotiek. Popri tom využíval kamenné zábradlie so stĺpikom na kraji, kus kovového plota (bránky) a kameň. Na niektorých fotkách sú vidieť len odložené na kraji, na iných tvoria súčasť kompozície. Príležitostne využíval kvetinovú výzdobu a podľa potreby dva druhy stoličiek, stôl a stolík.

Jozef Knotek, Malacky

Detaily typických „knotkovských“ doplnkov. Neskôr ich spolu s plátnom prevzali ďalší malackí fotografi.

Jozef Knotek, Malacky

Jozef Knotek, Malacky

Doteraz sme predpokladali, že Knotek pôsobil súčasne s ďalším fotografom Imrichom Rösslerom. Rozbor fotiek oboch autorov (vrátane pohľadníc podpísaných Rösslerom, ako aj časové rozpätie, v ktorom naisto pôsobili) nás privádza k záveru, že Rössler prebral ateliér po Knotkovi. Je možné, že  Rösslera naučil fotografovať Knotek. Rösslerova éra bola krátka a trvala približne počas 1. svetovej vojny. Potom ho vystriedal Štefan Maryniak. Na jeho najstarších malackých fotkách je využité ešte Knotkovo plátno.

Jozef Knotek, Malacky

V detaile si môžeme všimnúť pozadie s maľovaným stromom.

Jozef Knotek, Malacky

Spodná časť plátna so stromom s ďalšími doplnkami.

Jozef Knotek, Malacky

Pohľad do ateliéru, kde je popri členoch „vyššej spoločnosti“ vidieť aj plátno tvoriace pozadie Knotkových fotiek, vľavo kúsok plota, vpravo stĺpik a vedľa neho položený kameň. (Foto: Jozef Knotek)

Rodina

Knotek sa v roku 1889 v Malackách ako 38-ročný oženil s Máriou Landlovou, ktorá bola od neho o šesť rokov staršia. Obaja boli dovtedy slobodní. O mesiac aj pár dní sa im narodila dcéra Margita (Margaréta). Zrejme ona bola dôvodom sobáša. Rodinné šťastie však netrvalo dlho – dcéra po ôsmich dňoch zomrela. Iné deti Knotkovci, aspoň podľa matričných záznamov v Malackách, nemali.

Nevieme presne, kde Knotek býval a kde mal ateliér. Matričné záznamy z 19. storočia uvádzajú rôzne miesta na dnešnej Kollárovej ulici a na tzv. Novom Rádku, teda v lokalite medzi križovatkou pri Gajdárovi a Parnasom. Kronikárka Brantalová zase uvádza dnešnú Záhorácku ulicu. Záznamy o úmrtiach oboch manželov ukazujú dom na Záhoráckej ulici, ktorý stál kedysi oproti domu Sternovcov (dnešnej budove UniCredit Banky). Je možné, že Knotkovci sa počas života niekoľkokrát sťahovali.

Jozef Knotek zomrel 26. januára 1913 a pochovali ho na starom cintoríne. Hrob sa nezachoval, dnes je tam náhrobok príbuzných jeho manželky Synekovcov. Manželka Mária zomrela v roku 1926 a pochovali ju vedľa manžela.   

Jozef Knotek, Malacky

Starý cintorín v Malackách. Úplne vpravo je hrob, v ktorom bol pochovaný Jozef Knotek s manželkou. (Foto: Martin Macejka)

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.