Vyhlásenie MALACKY NA KOLO k parkovaniu bicyklov na žel. stanici v Malackách

Mesto Malacky prostredníctvom primátora Juraja Říhu predstavilo zámer vybudovanť Bike & Ride park na železničnej stanici v Malackách. MALACKY NA KOLO, ako iniciatíva občanov a združení so záujmom o udržateľný rozvoj cyklodopravy v meste Malacky, sa zhodla na nasledujúcom vyhlásení k predmetnému projektu:

  1. Vytvorenie niekoľkých prestupných terminálov, kde bude možné zaparkovať bicykel a prestúpiť na iný druh verejnej dopravy, tzv. bike and ride, je plne v súlade so schváleným Generelom cyklistickej dopravy Mesta Malacky (ďalej len GCD). Ako sa ďalej uvádza uvádza v GCD, tento potenciál treba využiť a umožniť miestnym obyvateľom, aby uprednostnili zdravšiu formu dopravy do práce.
  2. Najfrekventovanejším miestom v Malackách podľa tohto kritéria je železničná stanica. V bežné pracovné dni (dokonca aj počas jesene a zimy) je existujúce parkovanie pre bicykle plne obsadené, počas jari a leta je absolútne nedostatočné, ľudia primykajú bicykle všade naokolo. Za posledné roky sa frekvencia cyklodopravy v Malackách evidentne zvýšila, stáva sa čoraz vyhľadávanejšou. Už v súčasnej situácii by sa uplatnila dvojnásobná kapacita.
  3. Po plánovanej realizácii hlavných mestských cyklotrás Družstevná – Radlinského, Pezinská – Priemyselný park a Partizánska – Cesta mládeže sa obyvatelia Malaciek a okolia dostanú bezpečne na železničnú a autobusovú stanicu a očakávame nárast cyklodopravy. Preto bude potrebné parkovaciu kapacitu pre bicykle zvýšiť niekoľkonásobne.

Vyhlásenie bolo adresované Mestu Malacky, Generálnemu riaditeľstvu ŽSR a Správe majetku ŽSR v Bratislave.

Súčasné parkovanie bicyklov na železničnej stanici – bežný pracovný deň v októbri.

Situácia v automobilovej doprave je neúnosná a sme veľmi radi, že Mesto Malacky podporuje alternatívne (bezmotorové) spôsoby dopravy. Toto je trend v celom svete. Kvalitné parkovanie pre bicykle podporí zvýšené využívanie kombinovanej dopravy (bicykel + vlak + MHD) do Bratislavy.

Na základe vyššie uvedeného jednoznačne vítame a podporujeme vybudovanie Bike & Ride parku na železničnej stanici v Malackách. Okrem zvýšenia kapacity, priameho napojenia na železničnú stanicu a bezpečnosti je dôležitým kritériom kvality aj rýchlosť zaparkovania bicyklov a ich vyzdvihnutia, preto prosím venujte dostatočnú pozornosť tomuto kritériu pri finálnom návrhu Bike & Ride parku.

Ďakujeme za vašu podporu rozvoja cyklodopravy v Malackách!

Vizualizácia Bike & Ride parku na železničnej stanici v Malackách. Zdroj: Facebook primátora mesta
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.