Služby pre cyklistov v Malackách
V Malackách funguje bezplatná úschovňa bicyklov a batožín pre cykloturistov.
Bola zriadená v rámci projektu „Vitajte, cyklisti!“. Počas cyklistickej sezóny je k dispozícii
cykloturistickým návševníkom mesta každý deň okrem nedele, cez pracovné dni v čase
10.00-17.00 h. v sobotu v čase 10.00-14.00 h. Úschovňa sa nachádza za budovou mestského
úradu na Radlinského ulici, jej prevádzkovateľom je Turisticko-informčná kancelária (TIK)
Malacky. Počas sviatkov a víkendu má kľúč k dispozícií Mestská polícia Malacky, sídliaca
v budove mestského úradu (vchod je z opačnej strany budovy, telefón (Radlinského 1,
Malacky, telefón 034/7723833).
TIK poskytuje aj cyklomapy, kontakty na opravovne bicyklov a turisticky zaujímavé
miesta.
Otváracie hodiny TIK-u: po-pia 9.00-17.00, so 9.00-12.00
Kontak TIK: Bernolákova 1/A, Malacky, telefón/fax: 034/7722055, e-mail:

tik@malacky.sk.