Entries by Lucia Vidanová

Rok 2011 v Malackách (1)

Prelom rokov je vždy príležitosťou na prezentovanie názorov na minulosť a zároveň pokusom o predpovede budúceho vývoja. Úprimne, stále viac s pribúdajúcimi rokmi 🙂 sa držím myšlienky, že treba žiť v prítomnosti – tu a teraz.