Tretia otázka pre budúceho primátora Malaciek

Tretia otázka ankety medzi kandidátmi na primátora Malaciek sa týka naliehavej témy – dopravy. Jej intenzita v ostatných rokoch výrazne stúpa a aj v našom menšom meste si zvykáme na nové situácie. Aké sú alternatívy a čo môže samospráva ovplyvniť? 

Spýtali sme sa všetkých ôsmich pánov, ako vnímajú problémy dopravy a čo prioritne by sa malo riešiť.

Riha_MPJUDr. Ing. Juraj Říha, PhD. – 29 r. – právnik, ekonóm

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Tri najväčšie problémy sú kolabujúca automobilová doprava, slabá podpora hromadnej a nemotoristickej dopravy. Ide najmä o prieťahy ciest, parkovanie, málo spojov a zastávok MHD a chýbajúce cyklotrasy. Viem, že musíme začať s tým, čo máme v kompetencii mesta.

Najprv obnoviť MHD, stavebne upraviť križovatky, vyriešiť parkovanie a zriaďovať cyklotrasy. Súbežne musíme lobovať a aktívne sa spolupodieľať na príprave obchvatu mesta, čiže vysporiadať pozemky a pripraviť dokumentáciu na realizáciu.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJUDr. Jozef Walter – 68 r. – právnik

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

V doprave je dôležitá slušnosť jej účastníkov, bohužiaľ v Malackách absentuje. Problémy s dopravou sú dlhodobo známe, zakomponované v platnom územnom pláne.

Ako prvá by sa mala riešiť križovatka „Severínek“ vytvorením veľkého kruhového, resp. elipsového objazdu, ktorý zahrnie aj svetlá pri Nayke, ďalej vylúčenie tranzitnej dopravy cez obchádzkovú trasu z Levárskej k diaľnici, ktorú je potrebné vybudovať, presun autobusovej stanice na bývalú Pílu a dotiahnuť do konca parkovaciu politiku v meste.

Fabian_MPPeter Fabian – 50 r. – elektrotechnik

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Z môjho pohľadu občana je problémom v Malackách kolaps dopravy vzniknutý hustou premávkou motorových vozidiel v ranných a odpoludňajších hodinách, zlý stav vozoviek a nedostatok parkovacích miest.

Vypracovanie dopravných projektov na čiastočné odklonenie dopravy do okrajových častí mesta alebo mimo mesta sú náročné  finančne i časovo, preto je potrebné sa touto problematikou zaoberať ihneď. Oprava vozoviek sa dá spojiť systematicky s vytváraním parkovacích miest a aj tie musíme riešiť neodkladne.

 

Ing. Jozef Halcin – 39 r. – štátny zamestnanec

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Neodpovedal. *

* Vyjadrenie J. Halcina: Svoju kampaň na primátora Malaciek, t.j.predstavovanie konkrétnych riešení pre obyvateľov nášho mesta, plánujem verejnosti prezentovať v zákonom stanovenom termíne. Do tej doby prosím rešpektujte moje právo nevyjadrovať sa k takto smerujúcim otázkam.

Hurban_MPJán Hurban – 49 r. – elektrikár

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Neodpovedal.

 

Novota_MPIng. Marian Novota, PhD. – 46 r. – IT špecialista

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Stav komunikácií. Diaľničný privádzač smerujúc tranzitujúce vozidlá priamo do centra, nevyhovujúci systém obnovy povrchu vozoviek, nekvalitne odvedená práca a nevyhovujúci systém kolaudácie.

Nedostatok parkovacích miest a celkový systém parkovania. Ak chceme dostatok bezplatných parkovacích miest, musíme to riešiť komplexne.

Podpora nemotoristickej dopravy, to znamená kvalitné chodníky a dostatok cyklotrás zabezpečujúc tak bezpečnosť občanov. Nie postupne ale naraz, tvorí to predsa ucelený systém.

Petko_MPMgr. Róbert Peťko – 39 r. – pracovník v oblasti bezpečnosti

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Ako prvé: je potrebné riešiť severný obchvat Malaciek, aby boli odklonené vozidlá z okolitých dedín, ktoré prechádzajú centrom. Vybudovanie obchvatu by bol začiatkom tvorby pešej zóny.

Po druhé: kruhový objazd pri AFK, ktorého súčasťou mohla byť toľko spomínaná nová fontána – tu by sa stretla efektivita s estetikou.

Po tretie: sme mesto, kde širším centrom prechádza železničná trať, čo je tiež súčasť dopravy. Postavením protihlukových stien pri železnici by sa zlepšila kvalita života obyvateľov.

Rusnak_MPIng. Peter Rusňák, PhD. – 33 r. – riaditeľ TSÚP – NPPC

Čo považujete za 3 najväčšie problémy dopravy v meste a v akom poradí by sa mali riešiť?

Prioritou mesta musí byt vybudovanie kolektoru súbežne s diaľnicou D2 čím sa odkloní tranzit z centra mesta. Následne je potreba navrhnúť obchvaty mesta tak, aby spĺňali požiadavky súčasnosti. Je potrebné rozšíriť parkovacie kapacity (najmä Juh, Záhorácka, Veľkomoravská a centrum.

V rámci plynulosti dopravy vyriešiť otázku retardérov, ktoré v danom prevedení skôr brzdia dopravu v meste. Mesto musí obyvateľom skvalitniť aj iné druhy dopravy ako napr. železničnú dopravu vybudovaním nástupišťa s bezbariérovým prístupom.

 

3 komentárov
 1. Ondrej
  Ondrej hovorí:

  Tesim sa, ze niekto myslí aj na nas nemotoristov a nezabudol na cyklotrasy. Aj toto je cesta, ktorá vedie k zlepšeniu dopravnej situácie v našom meste.

 2. Rišo
  Rišo hovorí:

  Pán riaditeľ na FB sa Vás pýtajú na Vaše členstvo v HZDS? Neodpovedáte.
  Ani na ďalšie otázky neodpovedáte.
  Bol ste podpredseda HZDS v okrese Malacky ?
  Podporuje Vás strana Smer a HZDS ?
  Bude p. Ondrejka Vašim viceprimátorom a p. Mračna prednosta MsU?
  Viete aspoň tu odpovedať ?
  Alebo v pripade otázok máte taktiku ala Fico? Mlčať mlčať a mlčať.
  Prečo je proti Vášmu konkurentovi vo voľbách vedená všade antikampan , ktorá ho ma očierňit a pospinit jeho meno ?
  Máte s touto kampaňou niečo spoločne ?
  Prečo je na ostatných kandidatov vyvíjaný maximálny tlak , aby odstúpili v prospech Vás ?
  Odstúpi pán Petko a Halcin v prospech Vás ?
  Prečo na nich toľko strana Smer tlači ?
  Ide fakt o post primátora ?
  Alebo ide o ďalšie parciky za 470 tis. a ďalšie fontánky za 90 tis.
  Viete aspoň na pár otázok odpovedať ?

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.