Farský kostol pred aktuálnou rekonštrukciou

Malacký farský kostol Najsvätejšej Trojice je od leta v rekonštrukcii. Priebežne dokumentujeme rekonštrukčné práce a pripravili sme o kostole spravili sme z nich miniseriál. Dnes si môžete pozrieť prvý diel, v ktorom bude zobrazený kostol na starších záberoch, ako aj na fotkách z obdobia krátko pred rekonštrukciou.

Kostol bol postavený začiatkom 17. storočia, možno ešte skôr. V tom čase nemal vežu, pribudla v roku 1672. Začiatkom 19. storočia kostol vyhorel a veža dostala na vrch len malú striešku v tvare ihlana. V tej podobe je zachytená aj na najstarších známych fotkách, ktoré vznikli na začiatku 20. storočia. Ak predpokladáme, že farby na kolorovanej fotografii odrážajú reálny stav, kostol bol biely (v protiklad k Čiernemu kláštoru), ale veža bola tmavšia. Strecha bola červená.

Podľa dr. Hallona v roku 1925 bola veža vrátená do pôvodnej podoby (Z dejín Malackej farnosti), ako ju vidíme na ďalších obrázkoch.  Ozval sa nám čitateľ, ktorý má pohľadnicu, poslanú v roku 1924, už s novou strechou veže. Odkiaľ bral dr. Hallon infomáciu o roku 1925, sa nám nepodarilo zistiť. Niekdajší malacký dekan dr. Kováč, za ktorého éry bola veža opravená, zomrel v roku 1925. Neskôr to teda nemohlo byť. V kanonickej vizitácii z roku 1927 sa uvádza, že kostol bol opravovaný v rokoch 1924-1925. Z uvedeného vyplýva, že veža je v dnešnej podobe od roku 1924.

Máme dve pohľadnice z obdobia krátko po obnove strechy na veži. Na čierno-bielej sa zdá, že vrchná časť veže, od ochodze vyššie, bola biela (alebo inej svetlej farby) a spodná časť bola o niečo tmavšia. Kolorovaná pohľadnica ukazuje niečo iné.

Ďalšia fotka zachytáva vežu a strechu kostola v 40. rokoch 20. storočia. Zdá sa, že kostol bol v dobrom stave, vrátane striech.

V neskoršom období sa zdá byť fasáda v horšom stave.

V polovici 60. rokov minulého storočia bola veža kostola naposledy rekonštruovaná.

Dostávame sa k fotkám z nedávneho obdobia. Okolie kostola sa zmenilo. Kým niekedy bol obkolesený cintorínom, dnes vedľa neho vedie cesta a hneď vedľa nej bytovky.

Záber z roku 2008. Vznikol v čase, keď bola rekonštuovaná strecha františkánskeho kostola.

Zimný záber zo začiatku roka 2009.

Na letnom pohľade z toho istého roka vidieť opadávajúcu fasádu na presbytériu kostola.

Strecha nad hlavnou loďou po víchrici v roku 2009. Chýbajúce časti boli nahradené a vydržali do súčasnosti.

Ochodza na renesančnej veži bola tiež poznačená zubom času.

Detailné zábery ukazujú, že rekonštrukcia bola potrebná.

Verme, že nedostatky, ktoré spôsobili zatekanie, budú odstránené.

Rímsa nad hodinami bola na niektorých miestach poškodená. Príčina je zreteľná na ďalších fotkách.

Ukázalo sa, že plechová strecha po takmer 90 rokoch tiež nie je v dobrom stave, preto rekonštrukcia zasiahla aj túto časť.

Nabudúce sa pozrieme priamo na priebeh rekonštrukčných prác.

2 komentárov
  1. j.jozef
    j.jozef hovorí:

    Celú vežu, týkajúc sa odbornej klampiarskej práce, zhotovil v čase od 22. augusta do asi 20. septembra 1923 živnostník Fridolín Korger, stavebné a ozdobné klampiarstvo Malacky. Podobecným richtárom bol vtedy Antonín Zúbek a dekanom bol dôstojný pán dr. Jozef Kováč.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.