Články

Betlehem v malackom kostole na Vianoce 2021

Na Vianoce 2021 sa ozdobou malackého kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie stal nový betlehem, ktorý vyrobil malacký kaplán Roman Bako a jeho pomocníci. Betlehem je inštalovaný v kaplnke Sedembolestnej Panny Márie pod Svätými schodami a je možné ho navštíviť pred alebo po svätej omši za zachovania hygienických opatrení.

Čítať ďalej
Historické potulky Malackami

Historické potulky Malackami v lete 2019

Zaujímavé príbehy ľudí a budov Malaciek, prehliadky najväčších pamiatok mesta, príjemná letná prechádzka. To všetko môžete zažiť v rámci Historických potuliek Malackami, ktoré pripravilo MCK Malacky aj tento rok.

Čítať ďalej

Pašiové hry v roku 1996

Pašiové hry je označenie pre divadelné predstavenie, ktoré znázorňuje príbeh ukrižovania Krista. Počiatky pašiových hier, ktoré sa hrávajú na Kvetnú nedeľu, siahajú hlboko do minulosti. Na Slovensku sa rozšírili v prvej polovici 20. storočia a v Malackách sa po roku 1989 odohrali niekoľkokrát. Čítať ďalej

Malacké PAŠIE 2016

Pašiové hry v podaní farníkov sa na kvetnú nedeľu 2016 vrátili do Malaciek po dlhých rokoch. V priestoroch františkánskeho kostola sa odohral príbeh o zrade, láske a vykúpení. Vďaka všetkým za ich dobrovoľnícke nadšenie a oduševnenie! Podľa slov organizátorov je to začiatok obnovenej tradície… Čítať ďalej

Procesia na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Štvrtého júna 2015 sa konala v okolí kláštora tradičná procesia na oslavu sviatku Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Boli sme pri tom a zachytili atmosféru vo fotoreportáži. Čítať ďalej

Zo zákulisia chrámového zboru VOX HUMANA

Návštevníci bohoslužieb vo františkánskom kostole si zaiste všimli, že počas najväčších sviatkov zaznievajú z „chórusu“ časti liturgie v podaní chrámového zboru. Ak nie, upozornil ich na to poďakovaním zvyčajne vdp. dekan počas oznamov. Zbor je v kostole počuť, avšak ostáva pre väčšinu ľudí neviditeľný. Čítať ďalej

Veža farského kostola v Malackách

V priebehu roka sme si pripomenuli niekoľko výročí. Nezabudli sme ani na 340. výročie úpravy veže farského kostola. Veža bola v čase svojho postavenia (okolo 1570) najvyšším objektom v meste. Čítať ďalej

Farský kostol Najsvätejšej Trojice po rekonštrukcii

Rekonštrukcia exteriéru farského kostola Najsvätejšej Trojice, ktorá začala v lete 2011, končí. Prinášame aktuálne zábery kostola kostola zo všetkých strán, z diaľky aj zblízka. Čítať ďalej

Súsošie Najsvätejšej Trojice

Na Záhoráckej ulici kúsok od kostola Najsvätejšej Trojice stálo od roku 1900 súsošie znázorňujúce Najsvätejšiu Trojicu, ktorej je kostol zasvätený. Súsošie nechali postaviť Malačania pracujúci v USA. Bolo umiestnené korintskom stĺpe Čítať ďalej

Foto týždňa – Kríž na kostole Najsvätejšej Trojice

Rekonštrukcia kostola Najsvätejšej Trojice sa blíži ku koncu. V utorok 14. februára 2011 popoludní bol na vrchol strechy veže kostola opätovne umiestnený kríž s guľou. Čítať ďalej

Stránky

Farský kostol v Malackách

Farský kostol Najsvätejšej Trojice

Farský kostol Najsvätejšej Trojice s okolím predstavoval v minulosti centrum Malaciek. Bol postavený pri dôležitej križovatke ciest. Prechádzala okolo neho cesta z Moravy do Bratislavy križujúca cestu od Malých Karpát do Rakúska.

Kostol je najstaršou sakrálnou stavebnou pamiatkou v Malackách. Pochádza z konca 16. storočia, pôvodne mal gotické črty. Barokizácia kostola do dnešnej podoby prebehla po požiari kostola na začiatku 19. storočia.

Farský kostol v Malackách
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách a jeho okolie (Foto: Martin Macejka)

Pri kostole sa rozprestieral cintorín ohradený kamenným múrom, v roku 1800 bol zrušený.

Malacky boli už v 16. storočí farnosťou s vlastným farárom, dovtedy boli filiálkou farnosti z Kostolišťa. Fara stála neďaleko kostola, bola v nej vyhradená aj miestnosť pre školu.

V okolí kostola boli viaceré administratívne budovy. Pri kostole vzniklo prvé námestie, z ktorého sa rozchádzali terajšie malacké ulice. Mesto získalo v roku 1573 štatút zemepanského mestečka, čo významne prispelo k jeho rozvoju.

Farský kostol v Malackách
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Kostol tvorí jednoloďová stavba s valenou klenbou, presbytérium je uzatvorené polygonálnym uzáverom. Pod dlážkou presbytéria je krypta, v ktorej sa nepochovávalo.

Veža je postavená na západnom priečelí. Renesančná ochodza z roku 1672 vraví o vtedajšej výstavbe a dokončení tejto veže. Ochodza slúžila ako pozorovacie miesto pre prípad požiaru alebo vo vojnách. V apríli 1808 postihol vežu požiar. Strechu odvtedy tvoril biely ihlan. Dnešnú podobu nadobudla veža na začiatku 20. storočia.

Hlavný oltár je barokový, pochádza zo začiatku 18. storočia. Kazateľnica je z druhej polovice 18. storočia. Obraz Najsvätejšej Trojice od malackého rodáka Antona Veselého pochádza z roku 1848.

Aj po príchode františkánov do mesta zostal kostol v správe svetských farárov. Až v roku 1925 po smrti malackého farára Dr. Kováča prevzali správu farnosti františkáni a farský kostol pomaly začal strácať na význame.

Kostol je zapísaný v Ústrednom zozname kultúrnych pamiatok. Posledná rozsiahla rekonštrukcia prebehla v rokoch 2011-2012 spočívajúca v komplexnej obnove fasády kostola a veže a výmene strechy. Okrem názvu Farský kostol sa často používa pomenovanie Dolný kostol, resp. Kostol najsvätejšej Trojice.

Farský kostol v Malackách
Farský kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách (Foto: Martin Macejka)

Prístupnosť

Kostol je prístupný v čase bohoslužieb. Aktuálne informácie nájdete na stránke malackej farnosti.

Umiestnenie

Záhorácka ulica, približne 15 minút pešo od Čierneho kláštora

Parkovanie

Najbližšie parkovacie miesta sa nachádzajú hneď oproti kostolu, pred bytovkami na Záhoráckej ulici. Nájdete ich vyznačené aj na mape.

Zaujímavosti v blízkom okolí

Ak sa rozhodnete navštíviť farský kostol, odporúčame vám zavítať aj do neďalekého Múzea Michala Tillnera alebo na starý cintorín, kde sú pochované mnohé významné osobnosti Malaciek. Nezabudnite si prezrieť aj súsošie Najsvätejšej Trojice a sochu Panny Márie v tesnej blízkosti kostola.

 


Pozrite si Farský kostol na väčšej mape