Vedeli ste, že „náraďovňa“ v rohu starého malackého cintorína je v skutočnosti historická budova, v ktorej sa v dávnej minulosti konávali pitvy? A tiež, že v Malackách stál kedysi gotický kostol? Alebo že Malacky boli v minulosti rodinným sídlom uhorského palatína? Myslíte si, že historické centrum Malaciek sa nachádzalo na tom istom mieste ako to súčasné?

Možno ste si už v Malackách všimli niekoľko informačných tabúľ, umiestnených v blízkosti najvýznamnejších malackých pamiatok. Vytvorené a osadené boli z iniciatívy občianskeho združenia MLOK v rámci projektu „Miesta mesta“, ktorý sa snaží sprístupniť Malačanom i návštevníkom mesta informácie o týchto objektoch a to nielen v slovenčine, ale i angličtine a nemčine. Súčasťou tabúľ sú zaujímavé historické fotografie.

Projekt bol podporený z grantového programu „T-Mobile pomáha komunite“ administrovaného nadáciou Pontis.