Jašterice

Z jašteríc sa na Záhorí vyskytuje jašterica obyčajná, žijúca na suchých, slnečných miestach celej nížiny. Podobné stanovištia vyhľadáva aj jašterica zelená (na fotografii), dávajúca prednosť skôr podhorskej časti nížiny. Na rôznych, opustených rumoviskách, hromadách kamenia a iných, podobných slnečných miestach žije jašterica múrová.

Zo slepúchovitých sa v borovicových lesoch na vlhších miestach, zriedkavo i v záhradách stretneme so slepúchom lámavým.

 

Hady

Na hady je Záhorská nížina chudobná. Častejšie sa vyskytuje iba užovka obyčajná. Obýva krovinaté brehy stojatých i tečúcich vôd. Rada sa tiež zdržuje pri ľudských sídlach (chaty, ktoré nie sú trvalo obývané). Užovky sú neškodné, dokonca užitočné živočíchy, no napriek tomu ich ľudia z nevedomosti často usmrcujú. Jedovaté hady na Záhorí nežijú.