V rubrike Foto týždňa publikujeme dvojice fotografí Malaciek. Prvá fotografia je vždy historická, druhá súčasná. Cieľom je poukázať na zmeny, ktoré do jednotlivých miest mesta priniesol čas a pôsobenie človeka.

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa


Staré autobusové zastávky ponechané ako spomienka na Záhorácku ulicu pred rekonštrukciou…

Čítať ďalej

Foto týždňa

Foto týždňa


Náhrobok pri Troch Duboch

Foto týždňa


Roh Záhoráckej a Sasinkovej ulice.

Foto týždňa


Výstavba prístupovej cesty k priemyselnému parku

Foto týždňa

Foto týždňa