Fotohádanka (13)

Pokračujeme v rubrike, založenej na hľadaní a identifikácii miesta, času, osôb na fotke.Veríme, že sa so spomienkami podelíte s ostatnými a tešíme sa, čo sa dozvieme. Čítať ďalej

Fotohádanka (12)

Pokračujeme v rubrike, založenej na hľadaní a identifikácii miesta, času, osôb na fotke.Veríme, že sa so spomienkami podelíte s ostatnými a tešíme sa, čo sa dozvieme. Čítať ďalej

Fotohádanka (11)

Pokračujeme v rubrike, založenej na hľadaní a identifikácii miesta, času, osôb na fotke.Veríme, že sa so spomienkami podelíte s ostatnými a tešíme sa, čo sa dozvieme. Čítať ďalej

Fotohádanka (10)

Pokračujeme v rubrike, založenej na hľadaní a identifikácii miesta, času, osôb na fotke.Veríme, že sa so spomienkami podelíte s ostatnými a tešíme sa, čo sa dozvieme. Čítať ďalej

Fotohádanka (9)

Pokračujeme v rubrike, založenej na hľadaní a identifikácii miesta, času, osôb na fotke.Veríme, že sa so spomienkami podelíte s ostatnými a tešíme sa, čo sa dozvieme. Čítať ďalej

Fotohádanka (8)

Dnes máme ďalší príspevok do rubriky Fotohádanka. Čítať ďalej

Fotohádanka (7)

Dnes bude hádanka ťažšia, ale kto sa trochu orientuje v malackej histórii, mohol by na to prísť. Pamätníkov tejto udalosti už v Malackách zrejme nemáme, ale osoby na fotkách môžu byť niekomu povedomé.  Čítať ďalej

Fotohádanka (6)

Dnes máme ďalší príspevok do rubriky Fotohádanka. V tejto rubrike nekončí diskusia správnou odpoveďou – ide skôr o doplnenie informácií k fotke, preto je koniec otvorený. Čítať ďalej

Fotohádanka (5)

Dnes nebudeme hádať udalosť, ale miesto. Netradičný pohľad vyvoláva pochybnosť, či na fotke sú Malacky. Čítať ďalej

Fotohádanka (4)

Pokračujeme v rubrike, založenej na hľadaní a identifikácii miesta, času, osôb na fotke. Čítať ďalej