Brémsky denník o nepokojoch v Malackách

Pred takmer 200 rokmi boli v Malackách nepokoje, o ktorých písali aj na nemeckom území. Prinášame úryvok z článku, týkajúceho sa Malaciek.

Bremer Zeitung č. 35 (vydanie zo 4.2. 1820)
„Viedeň, 22. Januára. – Podľa verejného oznámenia je rokovanie o zaistení pomerov medzinárodného práva nemeckého spolku vo veci vojny a mieru na poslednom plenárnom zasadaní do Viedne zhromaždených splnomocnencov nemeckých spolkových štátov vybavené a posudok prerokovania v tejto veci vytvoreného výboru bol jednohlasne prijatý.

Pred pár dňami odmietli poddaní kniežaťa Pálffyho v Uhorsku ďalej platiť panské odvody, zhromaždili sa, prepadli malacký zámok, zmocnili sa pálffyovskej zbrojnice a pánovi Laßnigovi, kniežaciemu regentovi (správca majetku) sa len s námahou podarilo uniknúť ich zlobe. Počet ozbrojených roľníkov pod vedením bývalého kapitána delostrelectva Weißa obzvlášť narástol. Kráľovskí i poštoví úradníci a cestujúci boli nimi rešpektovaní a nikto ich neohrozoval, hnev bol namierený len proti úradníkom panstva. 18. (januára 1820) odtiaľto (Viedeň) rýchlo mašíroval prápor nemeckých granátnikov so 4 delami do Prešporku, kam malo prísť celkovo 22 práporov a zo štyroch strán vyraziť proti vzdorujúcim, ak by sprostredkovanie generála von Stutterheima, ktorý mal vypočuť ich sťažnosti, skončilo neúspechom. Uhorské pluky mohli byť preložené do nemeckých oblastí a naproti tomu nemecké rakúske pluky boli určené zostať na dva roky v Uhorsku. Teraz je všade pokoj. Weiß odovzdal svoju pobočnú zbraň (vzdal sa).“

Zdroj: books.google.sk (Bremer Zeitung: Für Politik, Handel und Literatur)

MP-Bremer01

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.