KEDY: v piatok 17. mája

KDE:    Mestské centrum kultúry, Záhorácka 1919, Malacky od 10.00 h

            Krypty pod františkánskym kostolom, 12.00 – 17.00 h

Múzeá po celom Slovensku organizujú v sobotu 18. mája 2013 množstvo zaujímavých  podujatí v rámci spoločnej akcie Noc múzeí a galérií. Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera sa do akcie zapojí vlastným bohatým programom už v piatok 17. mája.

Deň múzeí v Malackách sa bude konať na dvoch miestach. V kryptách pod františkánskym kostolom v čase od 12.00 do 17.00 h sprievodca bude sprevádzať návštevníkov a oboznámi s rodom Pálfiovcov a predstaví výstavu Detaily historických Malaciek.

Hlavný program sa bude odohrávať od 10. hodiny v Mestskom centre kultúry (Záhorácka 1919). Návštevnici budú mať možnosť prezrieť si viaceré výstavy – Peter Šelc: Kresba ako začiatok, Prírastky zbierkových predmetov múzea za posledné roky, Historické pečate, pečiatky a erby z Malaciek. Remeselníci predstavia svoje umenie priamo pred očami záujemcov, o dobrú náladu sa bude starať gajdoš a tetka Bjeta s Marinú predvedú originálne divadelné scénky v záhoráčtine. V poobedňajších hodinách bude k dispozícii umelecká tvorivá dielňa. Každý návštevník bude mať možnosť sa zapojiť do zábavného historického kvízu.

Záver Dňa múzeí bude patriť umeleckým predstaveniam. O 17.00 h Detské divadelné štúdio a Štúdio mladých Divadla na hambálku zarecitujú Veršohranie v múzeu a potom sa uskutoční komorný koncert Vlada Handla.

Všetky vstupy do múzea, galérie i krýpt budú voľné.

MCK Malacky

PROGRAM

Deň s ľudovými remeslami, ľudovou hudbou, historickými výstavami a zábavným programom v Múzeu Michala Tillnera v Malackách

 

VÝSTAVY

10.00 – 17.00 h

Peter Šelc: Kresba ako začiatok (galéria)

Prírastky zbierkových predmetov múzea za posledné roky (múzeum)

Historické pečate, pečiatky a erby z Malaciek (múzeum)

Detaily historických Malaciek (krypty) – voľné vstupy so sprievodcom od 12.00 do 17.00 h

 

SPRIEVODNÝ PROGRAM

10.00 – 16.00 h

– predvádzanie historických remesiel (Združenie cechov historických remesiel)

– hudobný sprievodný program s gajdami a píšťalami (Rastislav Šimkovič)

– Tetka Bjeta a Marina z Mauacek (divadelné scénky, knižnica)

– tvorivá dielňa (Denisa Bogdalíková) – od 14.30 do 17.00 h

– súťažný kvíz pre všetkých návštevníkov

 

UMELECKÉ PODUJATIA

17.00 – 19.00 h

Veršohranie v múzeu (Detské divadelné štúdio a

Štúdio mladých Divadla na hambálku, múzeum, 17.00 h)

Komorný koncert Vlada Handla (galéria, 18.00 h)