V rubrike Blogy publikujeme články autorov a spolupracovníkov portálu Malacké pohľady (malackepohlady.sk). Články nemusia mať priamu väzbu na Malacky.

Foto týždňa


Roh Záhoráckej a Sasinkovej ulice.

Foto týždňa


Výstavba prístupovej cesty k priemyselnému parku

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa


Zakrytý výhľad na zámockú bránu

Foto týždňa