V rubrike Blogy publikujeme články autorov a spolupracovníkov portálu Malacké pohľady (malackepohlady.sk). Články nemusia mať priamu väzbu na Malacky.

Foto týždňa

Foto týždňa


Staré autobusové zastávky ponechané ako spomienka na Záhorácku ulicu pred rekonštrukciou…

Čítať ďalej

Foto týždňa

Foto týždňa


Náhrobok pri Troch Duboch

Foto týždňa


Roh Záhoráckej a Sasinkovej ulice.

Foto týždňa


Výstavba prístupovej cesty k priemyselnému parku

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa