V rubrike Blogy publikujeme články autorov a spolupracovníkov portálu Malacké pohľady (malackepohlady.sk). Články nemusia mať priamu väzbu na Malacky.

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa

Foto týždňa


Zakrytý výhľad na zámockú bránu

Foto týždňa

Foto týždňa

Zámocký park, nedeľa 22/10/06, 10:30

Foto týždňa