Oslavy 80 ročnice na štátnom gymnáziu

Text a foto: Martin Damašek

Štátne gymnázium, tak isto ako aj cirkevné, oslávilo na začiatku októbra veľmi pekné výročie. Uplynulo presne 80 rokov od založenia prvého františkánskeho gymnázia v Malackách. Vo svojom článku sa nechcem venovať histórii gymnázia (tú si môžete nájsť inde), ale budem mapovať priebeh osláv na štátnom gymnáziu, ktoré sa konali v dňoch 2. – 4. 10. 2007.

p1010026.jpg


V utorok bola na škole cítiť slávnostná atmosféra už pri vchode do areálu, kde hostí vítali veľmi milé, a hlavne usmiate hostesky, študentky gymnázia. Tie previedli hostí po areáli a priviedli ich do telocvične, kde sa konala slávnostná akadémia.

p1010028.jpg

Tú zahájila svojím príhovorom zástupkyňa riaditeľky školy PaedDr. Jana Pagáčová. Vo svojom príhovore predstavila významnejších hostí, ako napríklad viceprimátora mesta Malacky, ktorý zastupoval primátora, no prišli aj hostia z Bratislavského samosprávneho kraja.

p1010035.jpg

Ďalej všetkých veľmi vrelo uvítala a predala slovo riaditeľke RNDr. Elene Krajčírovej, ktorá priblížila súčasnosť gymnázia, poukázala na jeho úspechy a poďakovala sa všetkým terajším, no aj bývalým profesorom a študentom za dobré meno, ktoré pre túto školu vytvorili.

p1010013.jpg

Na slávnosti odznelo ešte zopár prejavov o minulosti, súčasnosti, a aj budúcnosti gymnázia, no všetky sa zhodovali v tom najpodstatnejšom: Gymnázium bolo je a aj bude pre celé Malacky, ba dokonca aj celý región centrom a značkou vysokej úrovne vzdelávania. Po jednom z prejavov riaditeľka dokonca obdržala monografiu o gymnáziu od jedného z bývalých absolventov.

p1010018.jpg

Túto akadémiu svojimi vystúpeniami oživili aj študenti gymnázia a všetkým dokázali, že na škole sa venuje aj veľký priestor kultúrnym a kreatívnym aktivitám študentov. Hostia si napríklad mohli vypočuť hru na fujaru, ktorú predviedol študent prvého ročníka Martin Malinič, alebo klavírno-husľový duet v podaní Mgr. Martina Čižmára a Marie Bullovej.

p1010040.jpg

Na záver zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur a všetci sa pobrali do knižnice, kde prebehlo slávnostné otvorenie po jej rekonštrukcii. Pri tejto príležitosti sa otváralo aj moderné informačné centrum, ktoré je vybavené celkom novými počítačmi a má slúžiť všetkým študentom. Veď žijeme v 21. storočí a bez modernej technológie sa už neobídeme.

p1010008.jpg

Posledným a zároveň asi aj najočakávanejším bodom programu bola slávnostná recepcia v priestoroch školskej jedálne. Po prípitku,v ktorom pán Pagáč zaželal škole všetko dobré, sa hostia mohli občerstviť veľmi chutným jedlom, ktoré bolo veľmi pekne naaranžované. Celá recepcia sa niesla v príjemnej priateľskej atmosfére, veď sa tu aj stretli starí priatelia, nadviazali sa určite zaujímavé kontakty, ale hlavne sa všetci dobre zabávali. K tejto zábave prispeli opäť šarmantné hostesky, ktoré mali za úlohu obsluhovať vzácnych hostí a vytvárať im tak veľmi príjemný komfort, aby sa cítili čo najlepšie. Keďže bolo vonku krásne, väčšina hostí opustila jedáleň a až do neskorých popoludňajších hodín sedeli na školskom dvore. Myslím si, že celá táto slávnosť bola dôstojná a ako sa aj niektorí hostia vyjadrili, bolo to príjemné spomínanie na staré časy, ale aj načrtnutie, dúfajme že dobrej budúcnosti.

V stredu boli oslavy zamerané predovšetkým na študentov, keďže bol športový deň a zároveň deň otvorených dverí. No najprv nás všetkých vystrašilo počasie, keďže ráno troška spŕchlo. Ale naštastie aj rýchlo prestalo, tak sa mohli všetky akcie uskutočniť podľa plánu.
Vonku sa konal futbalový turnaj, ktorého sa okrem nášho gymnázia zúčastnilo cirkevné gymnázium, Gymnázium Bilíkova a dokonca Gymnázium Břeclav. Po náročných zápasoch sa vo veľmi dobrej atmosfére, tvorenej študentmi, víťazmi stali hráči domáceho tímu. Len škoda, že ich nedokázali napodobniť hráči basketbalového družstva, ktorí v náročnej konkurencii skončili na peknom druhom mieste, keď s gymnáziom Břeclav vo finále prehrali len o jeden bod. No aj druhé miesto potešilo a dalo peknú bodku za celým týmto dňom.

Záverečným bodom programu bol splav riek Dyje a Morava pod názvom Rieka bez hraníc. Vo štvrtok sa študenti malackého gymnázia vydali na cestu do neďalekej Břeclavi, kde sa stretli so študentmi partnerského gymnázia. Všetci spoločne bez ohľadu na národnosť sme sa nalodili a vydali sa v ústrety zábave. Síce bol splav miestami dosť náročný, hlavne na fyzickú kondíciu a mnohí boli už po pár kilometroch vyčerpaní, no splav sme všetci dokončili. Aj keď niektorí sme boli premočení až na kosť, nikomu z nás to nevadilo. Veď sme zažili príjemný deň, nadviazali sme zaujímavé priateľstvá a hlavne sme sa zabavili. Myslím si, že to bol veľmi vydarený záver celých osláv.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.