Hrob Bittnerovcov na starom cintoríne v Malackách

Gustav Adolf Bittner sa narodil 28. januára 1858 v moravskej obci Rohle Janovi Bittnerovi a Marii, rodenej Beiersdorfovej. Vďaka matrike sa dozvedáme, že jeho otec bol miestnym lekárom. Pravdepodobne práve on – dr. Jan Bittner – sa venoval politike a v revolučnom roku 1848 pôsobil v rakúskom ríšskom sneme.

Gustav sa stal inžinierom, bližšie informácie o štúdiách nemáme. Ešte pred tridsiatkou sa usadil v Malackách. S manželkou Charlottou, rodenou Rabatschovou, mali štyri deti, ktoré sa narodili v našom meste: Charlotta Leopoldina (nar. 1886), syn Fridrich Gustav (1888), dcéry Margita Filomena (1891) a Helena Filomena (1895).

V prvých rokoch bol Bittner vo funkcii lesného inžininiera, v roku 1891 sa dostal na post lesmajstra (lesného radcu) – najvyššiu pozíciu v rámci správy lesov, ktorá zároveň patrila medzi popredné miesta v pálffyovskej administratíve. Stal sa jedným z “pánov” mesta. Svedčí o tom aj členstvo v obecnom zastupiteľstve či v miestnom spolku Casino. Bol tiež predsedom dobrovoľného hasičského zboru.

Po nástupe do funkcie lesmajstra nanovo vybudoval rybníky pred Malackami, ktoré pochádzali z 18. storočia a ktoré zničila povodeň v roku 1820. Informáciu sme čerpali z dobovej monografie o bratislavskej župe. Patril medzi zakladateľov a popredných členov Národnej lesníckej spoločnosti. Viac informácií o jeho činnosti sa nachádza v dobových novinách Erdészeti Lapok. Zatiaľ ich nemáme preložené z maďarčiny.

Bittnerovci sa v rámci Malaciek viackrát sťahovali. Kým získal Gustav funkciu lesmajstra, bývali na Rádku pri zámockom parku. V 90. rokoch 19. storočia bývali na dnešnej Záhoráckej ulici v dome vedľa Slovakie (dodnes stojí časť toho domu). Naposledy bývali priamo v budove neskoršej Slovakie. Vieme, že staršie dve dcéry sa vydávali v Malackách, no ich manželia neboli z Malaciek. Syn získal doktorát na technickej škole vo Vroclavi a bojoval v prvej svetovej vojne. Viac informácií o deťoch nemáme. (Na malackom pomníku padlých je uvedené meno František Bittner. Buď je údaj o narodení a krstnom mene nesprávny, alebo nejde o syna Gustava Bittnera.)

f_MP-nahrobok.bittner

Historický náhrobok Bittnerovcov v Malackách

Gustavova manželka Šarlota (uvádzaná aj ako Karolína) zomrela 23. septembra 1911 vo veku 48 rokov. Pochovali ju na starom cintoríne v Malackách do rodinnej krypty na čestnom mieste neďaleko hlavného kríža. Zrejme krátko po jej smrti nechal manžel vybudovať majestátny náhrobok, najvyšší na cintoríne. Dodnes mu dominuje čierny obelisk. Kovové ozdobné stĺpiky a reťaze, ktoré plnili funkciu ohrádky, už medzičasom zmizli. Podľa nápisu na náhrobku vieme, že autorom bol kamenár Teodor Gröger z Bielska (Bílska; dnes Poľsko).

Gustav Adolf Bittner zomrel 30. októbra 1922 ráno vo veku 64 rokov na „ochrnutie srdca“. Pochovali ho na druhý deň na starom cintoríne vedľa manželky. Iné osoby nie sú na náhrobku uvedené. Hoci podľa rozsahu hrobového miesta je krypta zrejme pomerne veľká, predpokladáme, že tam nie je pochovaný nikto iný. Hrob je zaradený medzi významné hroby mesta Malacky.

Historický náhrobok Bittnerovcov v Malackách

Bittnerov hrob približne pred desiatimi rokmi. Na fotke si môžeme všimnúť ozdobné stĺpiky (vázy) a reťaze, dnes tam už nie sú.

Historický náhrobok Bittnerovcov v Malackách

Historický náhrobok Bittnerovcov v Malackách

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.