Mestské centrum kultúry Malacky a Múzeum Michala Tillnera Vás pozývajú na každoročný historický seminár, tentoraz na tému „Stavebný vývoj Malaciek“.

Tvár mesta sa dynamicky mení. Staré budovy zanikajú, nahrádzajú ich nové, alebo sa nové budovy stavajú na ešte nezastavaných plochách. Obraz minulosti mesta nám uchovávajú už iba staré pohľadnice, fotografie, mapy a plány. A práve tento obraz Malaciek od stredoveku do obdobia socialistickej výstavby sa pokúsia vo svojich prednáškach s prezentáciami zrekonštruovať historici a architekti.

 

KEDY: piatok 10. mája 2013 od 10.00 h do 12.00 h

KDE: Kultúrní domeček (kino) v Malackách, Hviezdoslavova 3

Vstup na podujatie je voľný. Vítaný je každý záujemca o históriu.

 

Program seminára:

 

Stavebný vývoj Malaciek do polovice 17. storočia

Historik Mgr. Pavol Vrablec, PhD z Múzea Michala Tillnera v Malackách oboznámi publikum so zachovanými písomnými prameňmi z obdobia stredoveku až do polovice 17. storočia, ktoré nejakým spôsobom informujú o jednotlivých významnejších stavbách.

 

Historická topografia Malaciek v rokoch 1566 až 1720

Na prvú prednášku nadviaže ďalší historik PhDr. Tomáš Tandlich, PhD. z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre svojím výkladom o topografii Malaciek do roku 1720.

 

Budovy pálfiovského fideikomisu v Malackách

Mgr. Martin Macejka z Múzea Michala Tillnera v Malackách sa bude zaoberať prehľadom a históriou jednotlivých budov v Malackách, ktoré súvisia so šľachtickým rodom Pálfiovcov.

 

Stavebný vývoj Malaciek 1945 – 1989

Ing. arch. Romana Fialová z Ústavu dejín a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Stavebnej univerzity v Bratislave predstaví postup výstavby a prestavby Malaciek v období socializmu.

 

Ľudová architektúra

Ing. arch. Ivan Klas z Ústavu dejín a obnovy pamiatok Fakulty architektúry Stavebnej univerzity v Bratislave sa vo svojom príspevku zameria na ľudovú architektúru v Malackách.

 

MCK Malacky