440 rokov trhového práva pre Malacky

9. januára 1573 podpísal cisár Maximilián vo Viedni dokument, ktorým udelil Malackám právo troch trhov. Od tejto udalosti uplynulo 440 rokov. Trhy sa v Malackách v určené dni konávali pravidelne až do polovice 20. storočia.

Malacky mali strategickú pozíciu pri obchodných cestách a aj vznik mesta súvisí okrem iného s obchodom. Udelenie trhového privilégia bolo pre mesto prínosom. Trhy boli výhodné, či už z hľadiska výmeny tovarov, uzatvorených kontraktov, ale aj z hľadiska príjmov z poplatkov, súvisiacich s trhmi.

Podstatou trhového privilégia pre Malacky bolo povolenie konania troch výročných trhov – jarmokov. Boli pre ne určené konkrétne dni: každoročne na sviatky apoštola Mateja (na konci zimy), Božieho Tela (pred začiatkom leta) a biskupa Martina (v čase, keď jeseň prechádza do zimy). Okrem toho sa na základe uvedeného dokumentu mohli konať pravidelné sobotné trhy v každom týždni.

Listina bola napísaná na pergamene a opatrená tajnou pečaťou panovníka. Dnes sa nachádza vo viedenskom štátnom archíve.

Privilégium bolo v platnosti v nezmenenej podobe až do roku 1807. V tom roku panovník uvedené privilégium potvrdil, ale deň konania týždenných trhov zmenil zo soboty na štvrtok.

Neskôr sa postupne počet dní, v ktorých sa konávali jarmoky, zvyšoval. Od roku 1918 sa konávali jarmoky každý prvý štvrtok v mesiaci. Jarmoky sa konávali na dnešnej Záhoráckej ulici, pri kláštore a dobytčie trhy boli na trhovisku pri starom cintoríne. Jarmoky sa dali prirovnať k dnešným supermarketom, dalo sa tam kúpiť všetko.

Po roku 1930 bol vydaný jarmočný štatút, ktorý rozlišoval jarmoky, týždenné trhy a každodenné trhy. Tieto posledné prebiehali vždy ráno pred kláštorom.

Jarmoky skončili niekedy v polovici 20. storočia, keď sa obchodné služby začali riešiť iným spôsobom. Malačania však na trhy s nostalgiou spomínajú. Herec Karol Machata v jednom rozhovore pred takmer 50 rokmi na otázku, kedy príde najskôr do Malaciek, odpovedal: „V ten štvrtok, kedy tam bude zase taký jarmok, ako za môjho detstva.“

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.