Tri malacké mlyny

V rámci listovania v starých mapách sa pozrieme na malacké mlyny. V súčasnosti stojí v meste jediná mlynská budova, história mlynov v povedomí je zabudnutá. Pritom mlyny v minulosti tvorili dôležitú súčasť mesta.

MP-map-mlyn07

Tri mlyny v Malackách na mape z konca 18. storočia

Mlyny sa podľa literatúry rozširovali už v stredoveku. Právo mlyna vykonával zemepán priamo prostredníctvom svojich poddaných mlynárov, od 18. storočia ho dával mlynárom do prenájmu. Mlyn bol okrem spracovanie obilia na múku a iné produkty tiež miestom, kde sa ľudia stretávali. Mlynár patril medzi významnejších ľudí v meste.

V Malackách máme najstaršie zmienky o mlynoch z polovice 16. storočia. Čo však neznamená, že mlyny tu neboli skôr. Na potoku Malina a na iných potokoch v širšom okolí Malaciek boli desiatky mlynov, mnohé z nich boli v prevádzke až do 20. storočia.

V súpise z roku 1548 sa uvádzajú traja mlynári. O päť rokov neskôr tu bol jediný mlynár. V portálnom súpise z roku 1588 sa spomínajú znovu tri mlyny, rovnako v súpise o desať rokov neskôr. Aj v 19. storočí boli mlyny tri. V 17. storočí v Malackách pôsobil mlynársky cech.

MP-map-mlyn02

Mlyn pri zámockom parku (vpravo) a mlyn na Dolnom konci (vľavo) na mape z roku 1914

Zdá sa, že v Malackách niekoľko storočí fungovali tri mlyny. Jeden z nich sa nachádzal mimo intravilánu mesta, označovali ho ako horný mlyn. Podľa mena posledného mlynára ho staršia generácia zvykla označovať ako Ondrejkov mlyn. Nachádzal sa na mieste dnešného obchodného centra Tesco.

MP-map-mlyn06

Horný mlyn, detail mapy z roku 1914

Ďalší sa nachádzal vedľa zámockého parku, na dnešnej Zámockej ulici. Vedľa neho bol pivovar. Keď ho koncom 19. storočia premenili na strojovňu, prevádzku viedol Himmer a podľa neho ľudia zvykli tento objekt nazývať Himmerov mlyn.

MP-map-mlyn04

Himmerov mlyn v prvej polovici 20. storočia

Tretí mlyn sa nachádzal na Dolnom konci, na dnešnej Družstevnej ulici. Podľa posledného mlynára sa označoval Froncov mlyn. Budova stojí dodnes, svojmu účelu neslúži viac ako polstoročie.

MP-map-mlyn01

Budova dolného mlyna, v ktorej bolo istý čas Múzeum Michala Tillnera

MP-map-mlyn03

Dolný mlyn (v strede mapy)

Okrem nich v lese neďaleko mestečka bol ďalší mlyn, slúžiaci ako píla na spracovanie dreva z okolitých lesov. Toto miesto na Rakárni sa označovalo ako Stará píla. Vieme, že bolo v prevádzke v 19. storočí, neskôr bolo prebudované na hájovňu. Staršie záznamy o tejto píle zatiaľ nepoznáme.

MP-map-mlyn05

Malacké mlyny na mape z konca 19. storočia

Koncom 19. storočia prestal jeden z mlynov (vedľa zámockého parku) plniť svoju funkciu, zostali dva. Tento stav potvrdzuje aj Soznam mlynárov v okresu malackom z roku 1925. Ako mlynári sú tu uvedení František Ondriaš (meno je skomolené, správne malo byť František Ondrejka) a Ernest Fronc. Obaja boli mlynármi aj v roku 1938, ako ukazuje úradná korešpondencia súvisiaca s vodoprávnymi pomermi. V adresári firiem z roku 1943 je uvedený už jediný mlynár v Malackách – František Ondrejka. O niekoľko rokov sa prestal využívať aj tento mlyn.

Téma mlynov v Malackách nie je týmto článkom vyčerpaná, niekedy sa jej určite budeme venovať, v rámci inej rubriky.

MP-map-mlyn08

Dolný mlyn v súčasnosti

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.