Články

Jozef Šelc

Malačan Jozef Šelc

Jozef Šelc sa narodil v Malackách na Vianoce roku 1891 v dome č. 227 pastierovi dobytka a želiarovi Štefanovi Šelcovi a Rozálii Blažíčkovej. Jozef mal bratov Michala (* 1.2. 1880), Mateja (* 4.2. 1881), Františka (* 2.10. 1882), Štefana (* 29.9. 1884), Jána (* 11.4. 1886), Martina (* 3.11.1888). V rodisku absolvoval osem rokov základnej školy a tým jeho štúdium skončilo.

Brat Štefan zomrel štyri dni po narodení na vrodené mentálne postihnutie a Martin skonal 1.11. 1893 na záškrt. Ján odišiel za prácou do Ameriky v januári 1906 a usadil sa v Hobokene (New Jersey), kde si našiel prácu pri budovaní lodeníc. Písal domov, že býva na adrese 210 Willow Avenue, Hoboken. Ďalší bratia Michal a František ho nasledovali a v marci 1907 nastúpili v Rotterdame na loď Statendam do New Yorku. Jozef ovplyvnený bratmi a zrejme aj aby sa vyhol odvodu do rakúsko-uhorskej armády, odišiel do Francúzska na prelome rokov 1911/1912. V prístave Le Havre sa nalodil na parník Caroline do New Yorku, kam dorazil 28.1. 1912. Ako kontaktnú osobu uviedol brata Jána, ktorý v tej dobe žil na adrese 102nd Jefferson Street, Hoboken.

Čítať ďalej