Sokolská jednota v Malackách

Po vzniku Československa v roku 1918 sa v Malackách udomácnilo sokolské hnutie. Dnes po ňom zostali len pamätníci a budova sokolovne. Aký bol príbeh Sokola v Malackách?

Sokol bol telocvičný spolok, založený v Čechách v 60. rokoch 19. storočia. Na slovenské územie prenikol po vzniku Československa v roku 1918. Organizačne sa celoštátny Sokol členil na župy, a miestne jednoty. Po roku 1918 sa rozvíjala spolková činnosť všeobecne, s príchodom Čechov na Slovensko sa sokolské hnutie veľmi rýchlo šírilo, malo podporu aj v domácom obyvateľstve. Okrem telovýchovy bola činnosť zameraná na kultúru a vzdelávanie. Druhá svetová vojna znamenala prerušenie činnosti Sokola, po vojne sa nakrátko organizácia obnovila, neskôr bol Sokol spolu s inými organizáciami začlenený do zjednotenej telovýchovy.

MP-sokoll04

Sokolské cvičenie v Malackách v máji 1919

Sokoli mali predpísaný kroj. Muži mali na hlavách čierne čiapky s perom nad ľavým okom, pripnutým kokardou so sokolským monogramom. Sako malo šedú farbu, na prsiach bolo trinásť šnúrok a gombíkov, okolo krku pletená šnúra, na rukávoch štyri šnúrky a gombíky, na ľavej strane pásik s nápisom sídla jednoty. Nohavice boli tiež šedé. Košeľa červená (ako znak slobody) s bielym límčekom okolo krku. Čierny opasok obsahoval sokolský monogram. Topánky čierne.

MP-sokoll07

Malackí sokoli

Sokol v Malackách vznikol de facto na schôdzi v hostinci u Konečného 4. apríla 1919 . Valné zhromaždenie sa konalo 15. apríla toho istého roku. Starostom sa stal učiteľ Vojtech Fraas. Ďalšími funkcionármi boli Vrbas, Togner, Přibiková, Bocheza, Černy, Gelinger, Maděrič, Petrakovič, Swan, Vodehnal, Konětopská, Entnerová, Kočí, Kráľ, Špelicová, Helikalek, Lichnovský, Dötzl. (Osveta) Od začiatku roka 1920 stál na čele jednoty Vladimír Vrbas. Spolok bol úradne zaregistrovaný až v roku 1923. Po Vrbasovi boli ďalšími starostami Karol Vetterl, Jozef Mereš, Anton Kubáš, Hugo Mayer, Eduard Janeček, od roku 1919 Ľudovít Jančík.

MP-sokoll05

Jeden zo starostov jednoty Ľudovít Jančík

Krátko po založení jednoty 29. mája 1919 zorganizovali vojaci zo 7. československého práporu 33. pešieho pluku sokolské verejné cvičenie, pri príležitosti sadenia lipy slobody. Slávnosti sa zúčastnilo predstavenstvo mesta a tiež členovia vlády pod vedením dr. Vavra Šrobára. Ďalšie veľké cvičenie bolo v roku 1921, aj za účasti členov Dolnorakúskej sokolskej župy.

V roku 1925 sa v Malackách konalo župné stretnutie, tzv. zlet, zúčastnili sa sokoli z celej župy. Malackí sokoli sa tiež zúčastňovali iných župných zletov, ako aj celoštátnych zletov v Prahe. V roku 1928 mali malackí sokoli 142 členov, o dva roky neskôr 169. Činnosť spolku sa zameriavala na vzdelávanie, divadlá, vychádzky a podobne.

MP-sokoll01

Miestom cvičení sokolov bol spočiatku hostinec Štefana Konečného, od roku 1919 na desať rokov Besedný dom (dnes hotel Tatra). Od roku 1929 sa centrum sokolskej činnosti presunulo do hostinca Štefana Mereša. Pripravovala sa výstavba sokolovne, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 1931. Pri tej príležitosti bola vydaná publikácia Pamätník Telocvičnej jednoty “Sokol” v Malackách.

MP-sokoll06

Sokolovňa

Sokolská knižnica bola založená v roku 1921. V roku 1928 pozostávala zo 655 zväzkov, v tom čase bola jedinou verejnou knižnicou v meste. Divadlá sa hrávali spočiatku aj dvakrát mesačne, vzácnosťou bola opona a štyri scény od akademického maliara Martina Benku. Rozmohlo sa aj bábkové divadlo. V roku 1924 sa začalo v Besednom dome s prevádzkou kina, čo spôsobovalo v sokolskom hnutí skôr problémy. Po vytvorení dnešného kina na Hviezdoslavovej ulici si obe kiná konkurovali. Neskôr pôvodné kino zaniklo a sokoli prevádzkovali nové kino Univerzum.

Sokolskú činnosť zastavili politické udalosti na konci 30. rokov 20. storočia. Budovu sokolovne prevzala Hlinkova garda. Po druhej svetovej vojne bola činnosť sokola obnovená, no v podobe vzdialenej pôvodným predstavám. V roku 1948 sa v Prahe konal posledný československý zlet sokolov, ktorého sa zúčastnila aj početná skupina z Malaciek. Neskôr sokol opäť zanikol, resp. rozplynul sa v zjednotenej telovýchove. Po roku 1989 sa sokolské hnutie opäť obnovilo, v Malackách však nie.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.