• bačorina – mláka, močarisko
 • blékat – plakať
 • cinter – cintorín
 • čut – počuť
 • de – kde
 • dojde, donde – príde
 • dzi, dzite – poď, poďte
 • enem – len
 • ešče – ešte
 • doleva – doľava
 • fčil – teraz
 • friško – rýchlo
 • furt – stále
 • í – je (konzumuje)
 • ít – isť
 • jet – ísť na nejakom vozidle, napr. autom
 • kerý – ktorý
 • kolo/kouo – bicykel
 • konc – úplne, celkom
 • kúsat – hrýzť
 • ludé – ľudia
 • není – nie je
 • nic – nič
 • ňegdo – niekto
 • ňekerý – niektorý
 • odkát – odkiaľ
 • oné – to (univerzálne, mnohovýznamové slovo)
 • pit – piť
 • pondzelí – pondelok
 • poštár – vankúš
 • potát – potiaľ
 • sklep – pivnica
 • rači – radšej
 • rožnút – zažať
 • scet, scú  – chcieť, chcú
 • tady – tu
 • túcit – tĺcť
 • vrácit – vrátiť

 

Názvy okolitých obcí:

 • Dimburk – Suchohrad
 • Búre – Borský Mikuláš
 • Hasprunka – Studienka
 • Hoštetno – Vysoká pri Morave
 • Jány – Moravský Sv. Ján
 • Kiripolec – Kostolište
 • Marietál – Marianka
 • Rarbok – Rohožník
 • Uherská Ves – Záhorská Ves
 • Zóhr – Zohor

V roku 2017 bol knižne vydaný obnovený Záhorácky slovník od Konštatnína Palkoviča.

Môžete si ho kúpiť za 12 eur v Turistickej informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici v Malackách (vedľa knižnice) cez pracovné dni v čase 9.00-17.00 h, v sobotu v čase 9.00-12.00 h.