V 17. storočí sa v Malackách písalo aj po záhorácky

Prednedávnom sme stručne písali o histórii farského kostola. V bratislavskom štátnom archíve sa zachovala matrika, na ktorej začiatku sa nachádza Liber templi Malacensis, teda Kniha malackého kostola, ktorá obsahuje inventáre kostola z obdobia 17. storočia.

Konkrétne v nej nachádzame záznamy z rokov 1640, 1650 a 1678. Všetky tri sú písané po slovensky (či už to nazvmeme dialekt, slovakizovaná čeština alebo inak). Nasleduje niekoľko poznámok v latinčine a na záver je informácia od pálffyovského správcu Mateja Žehraja (Matthias Sigrai) z roku 1673 o ustanovení malackého farára Lukáša Belošica (Lucas Bellosicz) v roku 1668. Potom pokračuje už samotná matrika, začínajúca záznamami z júna 1672, vedenými Lukášom Belošicom.

Vráťme sa naspäť inventárom kostola. Prvé dva boli spísané ešte pred postavením, resp. dokončením františkánskeho Čierneho kláštora. Čo sa nachádzalo v kostole v roku 1640, zaznamenal farár Pavol Alexandri. Dva kalichy (zlatý a strieborný), strieborný pohár, monštrancia, zlatý pacifikál, dve zlaté patény na kalichy, šesť ornátov (dva biele, červený, fialový, čierny a zelený), k niektorým aj manipuly a štóly, dva pluviály, štryri antependia (tri kožené, jedno damaškové) tri cinguly, štyri alby, atď.

Ponúkame vám aj úplný prepis záznamu z roku 1640 v pôvodnej podobe od Mgr. Pavla Vrableca z Múzea Michala Tillnera:

Anno 1640 : 8 Iunÿ
Inuentarium Ecclesiæ Malaciensis
sub Parocho Paulo Alexandri

Nagprwe, dwa kalychy, geden pozlatity, a
druhy střyrbny, Treti pohar strybrny, Mon„
strancya, Pacifical pozlatity, dwe Patenæ poz„
zlatyste nakalychy, Ornat byly stary, druhy
byly damasskowy, skwety Manypulus, ktomu
sstola takeg barwy, Treti Ornat stary ćerwe„
ny skwety zelenymy, ktomu Manypulus gednej
barwy, Cztwrty Ornat czerweneho aksamytu
sstola Manipulus takeg barwy, Paty czerni Or„
nat Manipulus sstola takeg barwy, ssesty Ornat
zeleny damasskowy skwety ćzerwenymy knemu ssto„
la Manipulus takeg barwy, Pluuiale stary byly da„
masskowy, Antependia koženne Try cźtwrte damass„
kowe stare, sstola stara aksamytu brunatneho dru„
ha aksamytowa stara. Cinguli Try, Albi cźtiry, Hu„
meralia Try, Corporalia komža gedna, russy„
ce cztyry, gedna ssćernym hedbawem, druha zbylimy
ćypkamy nakoncech, druhe dwe sproste, vela Try Tu„
pltaffatowe cztwrte spatólatu, hedbawem wyssy„
wane Rućsnik Tupltassatowy, zluteg barwy nakon„
cech cypkamy. Item Vela cźerweneho Tupltassatu
zlyteramy, druhe zeleneho Tupltassatu skrýzem ćer„
wenym. Item Antependium ćzerne. Obrusy cztyry
zmodrymy nytamy, gine Obrusy byle cztiry, geden byly
Obrus ćzerweneho hedbawu skwety. Item byly ćer„
wenymy skwety. Rućznyky dluhe, ssest malych rućz„
nykuw sedem, swytnyky hrube Try, malych
na Oltáre osem, adwa wKyrypolczy. Koruhly sta„
re dwe, Konwyćky dwe, cynowe a gedna myska, zwon„
ćeky dwa atrety wyakubowe

1 odpovedať
  1. PaV
    PaV hovorí:

    Oprava:
    V zoznama sa spomína „Tupltaffat“ (4x) a nie Tupltassat.
    Tupltaffat = dvojitý taft, lesklá hodvábna tkanina.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.