Články

V 17. storočí sa v Malackách písalo aj po záhorácky

Prednedávnom sme stručne písali o histórii farského kostola. V bratislavskom štátnom archíve sa zachovala matrika, na ktorej začiatku sa nachádza Liber templi Malacensis, teda Kniha malackého kostola Čítať ďalej

O Záhorí, o Záhorákoch, od Záhorákú

Jozef Moravčík Jakubovec 21. júna šošovicou pokrstil nové Oddelenie regionálnej literatúry MCK – Knižnice v Malackách – Záhorácky kút. Sú v ňom sústredené desiatky titulov záhoráckych autorov, monografií miest a obcí Čítať ďalej

Stránky

Malý záhorácky slovník

 • bačorina – mláka, močarisko
 • blékat – plakať
 • cinter – cintorín
 • čut – počuť
 • de – kde
 • dojde, donde – príde
 • dzi, dzite – poď, poďte
 • enem – len
 • ešče – ešte
 • doleva – doľava
 • fčil – teraz
 • friško – rýchlo
 • furt – stále
 • í – je (konzumuje)
 • ít – isť
 • jet – ísť na nejakom vozidle, napr. autom
 • kerý – ktorý
 • kolo/kouo – bicykel
 • konc – úplne, celkom
 • kúsat – hrýzť
 • ludé – ľudia
 • není – nie je
 • nic – nič
 • ňegdo – niekto
 • ňekerý – niektorý
 • odkát – odkiaľ
 • oné – to (univerzálne, mnohovýznamové slovo)
 • pit – piť
 • pondzelí – pondelok
 • poštár – vankúš
 • potát – potiaľ
 • sklep – pivnica
 • rači – radšej
 • rožnút – zažať
 • scet, scú  – chcieť, chcú
 • tady – tu
 • túcit – tĺcť
 • vrácit – vrátiť

 

Názvy okolitých obcí:

 • Dimburk – Suchohrad
 • Búre – Borský Mikuláš
 • Hasprunka – Studienka
 • Hoštetno – Vysoká pri Morave
 • Jány – Moravský Sv. Ján
 • Kiripolec – Kostolište
 • Marietál – Marianka
 • Rarbok – Rohožník
 • Uherská Ves – Záhorská Ves
 • Zóhr – Zohor

V roku 2017 bol knižne vydaný obnovený Záhorácky slovník od Konštatnína Palkoviča.

Môžete si ho kúpiť za 12 eur v Turistickej informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici v Malackách (vedľa knižnice) cez pracovné dni v čase 9.00-17.00 h, v sobotu v čase 9.00-12.00 h.

Dorozumiete sa v Malackách?

Región Záhoria má špecifickú polohu na pomedzí troch krajín – leží v Slovenskej republike, v susedstve s Českou republikou a Rakúskom. V minulosti bolo prepojené s viacerými štátnymi útvarmi, bol tu citeľný vplyv mnohých národov. Tieto skutočnosti ovplyvnili jazyk, nárečie, ktoré používajú obyvatelia Záhoria v komunikácii medzi sebou navzájom. Nazýva sa záhoráčtina.

Ak by sme ju chceli niekam zaradiť, nachádza sa medzi spisovnou slovenčinou a češtinou. Najbližšie jej je dialektom niektorých oblastí južnej Moravy. V záhoráčtine bol zvlášť v minulosti cítiť silný nemecký vplyv (slová ako cólštok, fajermúr, fjertoch, hastrman, vercajch, šnicla, zrichtovat a mnoho ďalších).

Záhoráčtina nie je uzavretý, nemenný jazyk alebo dialekt. Vyvíja sa v čase, mení sa v závislosti od mesta, dediny. Za všetky uvedieme jeden príklad – slovo zemiaky má v záhoráčtine v súčasnosti minimálne štyri rôzne podoby (grumbír, erteple, krumpole a zemáky).

Pre návštevníka Malaciek, ale vôbec regiónu Záhorie je zaujímavé porozprávať sa s domácimi obyvateľmi v ich nárečí.

 

 

Napriek tomu, že ovládanie spisovného jazyka patrí k základnému vzdelaniu a prejavu kultúrnosti človeka, z hľadiska identity obyvateľstva regiónu je dôležité zachovanie záhoráčtiny. Pozoruhodne to vyjadril obyvateľ Malaciek: „„Sám po záhorácky nehovorím, keďže väčšinu svojho života som prežil mimo túto nárečovú oblasť. … Jednou z mojich nočných mor je i tá, že sa záhoráčtina vytratí a stane sa mŕtvym jazykom. Táto udalosť by pre mňa korešpondovala s koncom sveta.“

Na ukážku záhoráčtiny uvádzame úryvok zo spomienok roľníka Michala Čermáka, zachytených okolo roku 1940 a publikovaných v štúdii P. Dezidera Dubaya, OFM v Sborníku záhorských akademikov v roku 1942 (s. 94):

„Ná, prv to tak nebívauo jak fčiléki. Já sem sa narodziu, no, biuo to tak volajak, ufám po Michale, ked sa hnoje vozili, jak moja neboška maci, Pámbu im odpusci a daj lachké nebje, ríkavali. Kerého roku to konc biou, nevím a keksne ťi to  netrúfam povidat, ale, že než Prajz došeu. Nač bi sem si také kalabise pamatau, beztak je to v matrice našrajbované. Fčiléki, jak mi to pán notárus povidali, Pámbu ich osláv, mám devjet desin a ešče tri nové leta k temu. Éj, za tú dobu sem moc vistáu a zažiu. Na šecko sa už konc aňi nepamatám, lebo sa mi to za tích moc rokú z huavi viluftovauo.“

Záujemcom o záhoráčtinu dávame do pozornosti aj medzinárodňí konferenciju o Mackovi.