Vývoj v Malackách od revolúcie 1848 do roku 1918

V roku 1848 prebehli revolučné vystúpenia vo viacerých krajinách vrátane Uhorska. Panovník Ferdinand V. Habsburský v ich dôsledku schválil tzv. marcové zákony Čítať ďalej

Plavecké panstvo a Malacky za Pálffyovcov do roku 1848

Pavol IV. Pálffy prevzal panstvo po smrti Petra Balašu, v roku 1622. Malacky už boli v tom čase zemepanským mestečkom patriacim do bratislavskej (prešporskej) župy. Rod Pálffyovcov získal uznanie a významné postavenie v Uhorsku vďaka zásluhám Pavlovho otca Čítať ďalej

Predpálffyovské Malacky

V najstarších dobách stredoveku tvorilo Záhorie jednotný kultúrny región s územím na pravom brehu rieky Moravy, s dnešnou Moravou. Po vzniku Uhorska Čítať ďalej