Nová kniha Malacky v dejinách už čoskoro

V piatok 2. októbra o 18. hodine bude v galérii MCK na Záhoráckej ulici v Malackách odprezentovaná nová kniha, ktorá mapuje dejiny Malaciek a okolia. Kniha má názov Malacky v dejinách, autorom je Martin Macejka.

Kniha obsahuje základné fakty a súvislosti o dejinných obdobiach od „archeologických“ až po súčasnosť. Texty sú doplnené citátmi z historických prameňov a množstvom obrázkov. Pozornosť je venovaná aj legendám týkajúcim sa Malaciek. Záverečnú časť knihy tvorí časová os, v ktorej sa prelínajú udalosti a osobnosti v Malackách, na Slovensku a vo svete.

Malacky v dejinách

Na rozdiel od monografie, ktorá má odbornejší charakter, môže táto publikácia osloviť širší okruh čitateľov. Knihu tiež môžu využívať školy ako pomocnú literatúru na hodinách dejepisu alebo občianskej náuky.

Kniha je dielom niekoľkoročnej práce autora a spolupráce s desiatkami ľudí. Veľký podiel na finálnej podobe má najmä Stano Bellan. Rozsah publikácie je 200 strán vo formáte A5. Vydavateľom je občianske združenie Záhorácke kruhy. Vydanie knihy bolo spolufinancované z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.