Malacká knižnica prešla modernizáciou

Malacká knižnica (súčasť Mestského centra kultúry Malacky) v roku 2021 skvalitnila svoje služby – získala totiž finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia, a to hneď na tri projekty.

Zvýšenie komfortu pre detské oddelenie knižnice

Doteraz mohli čitatelia využívať jediný výpožičný pult, od jesene bude fungovať aj druhý, a to v detskom oddelení – vďaka projektu „Skvalitnenie a zvýšenie komfortu pre používateľov detského oddelenia – nákup interiérového vybavenia knižnice“.

Znamená to, že návštevníci, ktorí si prišli vybrať detské knižky, prípadne používatelia internetu v počítačovom kúte, môžu si urobiť výpožičku či platby priamo v tomto oddelení. Na obnovu sme získali 2000 Eur a projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Knižnica Malacky
Interiér knižnice
(Foto Martin Macejka)

Literárna kuchyňa

Už niekoľko rokov realizuje naša knižnica projekt „Literárna kuchyňa“, zameraný na podporu čitateľskej gramotnosti detí, a to najmä besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi – tentoraz sme pridali aj besedy pre dospelých.

V rámci Kultúrneho leta sme realizovali šesť literárnych stretnutí a do konca roka nás čaká ešte niekoľko ďalších. Budú sa konať aj v prípade, ak pandemická situácia nedovolí účasť obecenstva: v takom prípade sa stretnutia zúčastní len knihovníčka a hosť, video-nahrávku potom umiestnime na internet (pripravujeme kanál knižnice na youtube).

V tomto projekte sme získali 2.800 Eur a projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

MCK Malacky
Budova MCK na Záhoráckej ulici v Malackách, knižnica sa nachádza na prízemí
(Foto Martin Macejka)

Nové knihy

Nové knihy pre našich čitateľov môžeme nakúpiť vďaka úspešnému projektu „Nový život s novou knihou“, v ktorom sme získali 2000 Eur. Časť kníh začneme nakupovať a spracovávať už na jeseň, takže najneskôr po Novom roku sa čitatelia môžu tešiť na knižné novinky z rôznych žánrov beletrie pre dospelých i pre deti a mládež, ale aj z odbornej literatúry, najmä z oblasti umenia, kultúry, histórie, psychológie a pedagogiky, prírodných vied a enviromentalistiky.

Budeme dopĺňať i cudzojazyčnú literatúru, odporúčané knihy pre žiakov a klasické svetové i slovenské diela pre študujúcu mládež. Projekt bol podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Zdroj: Knižnica Malacky

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.