Pôvodná stránka MLOK-u informuje o aktivitách združenia do roku 2009. Činnosť združenia v neskoršiom období až do súčasnosti je odzrkadlená na stránke Malackých pohľadov.