Články

Nová fontána na Kláštornom námestí

V rozpočte mesta na rok 2014 sú vyčlenené peniaze na vybudovanie fontány v parku na Kláštornom námestí. Pred krátkym časom mesto avizovalo začiatok prác na fontáne na august. Ako vyzeralo miesto pre novú fontánu od založenia parku? Čítať ďalej

Sklépky

Na mieste dnešného parku pred kláštorom boli takmer do konca 30. rokov 20. storočia dve budovy, ktoré Malačania poznali pod menom Sklépky. Stáli na úrovni Severínka a v línii zástavby na Záhoráckej ulici.
Čítať ďalej

Súsošie sv. Anny s Pannou Máriou pred kláštorom

V parku pred Čiernym kláštorom sa medzi stromami nachádza súsošie sv. Anny s malou Pannou Máriou. V ústrednom zozname kultúrnych pamiatok sa uvádza, že vznikla na prelome 18. a 19. storočia. Čítať ďalej

Genius loci (11) – Altánok pred kláštorom

Dnes v rubrike Genius loci predstavíme miesto, ktoré patrilo medzi príjemné a obľúbené miesta v Malackách len krátko, snáď päť rokov. Dnes už sa naň takmer zabudlo. Čítať ďalej

Genius loci (10) – Sporiteľňa

Medzi staršie malacké budovy, ktoré už neexistujú a ktoré patria do tejto rubriky, môžeme zaradiť aj sporiteľňu na Kláštornom námestí. Sporiteľňa stála v priestore medzi kláštorom a dnešnou Radlinského ulicou už v posledných desaťročiach 19. storočia. Čítať ďalej