Malacky počas prvej svetovej vojny

Prvá svetová vojna a Malacky bola téma historického seminára, ktorý pripravilo MCK Malacky – Múzeum Michala Tillnera na štvrtok 15. mája 2014. Seminár pozostával z piatich prednášok, ktoré si vypočulo takmer plné hľadisko malackého kina.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

V úvodnom príspevku Mgr. Jana Zaťková, PhD. z bratislavského Vojenského historického ústavu zhrnula všeobecné informácie, týkajúce sa príčin, priebehu a výsledkov vojny.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

Mgr. Lucia Szőcsová zo Štátneho archívu Bratislava na základe štúdia zápisníc malackého obecného zastupiteľstva spred sto rokov priblížila situáciu v meste Malacky počas vojny.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

Preštudovala zápisnice z obdobia krátko pred vojnou a počas vojny takmer až do jej konca. Ich obsah je zaujímavý najmä z ekonomického pohľadu. V zápisniciach sú však uvedené aj dobové názvy malackých ulíc, snaha o vytvorenie parku či sôch, informáciu o výmenu uličných lámp z dôvodu nedostatku petroleja atď.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

Mgr. Róbert Svíba zo Záhorského múzea v Skalici odprezentoval projekt Prvá svetová vojna a Záhorie, založený na zhromažďovaní informácií, písomností a artefaktov, týkajúcich sa vojny. Do projektu sa v spolupráci so Záhorským múzeom zapojilo aj MCK Malacky – Múzem Michala Tillnera. Výsledkom projektu bude výstava, ktorá sa koncom roka 2014 dostane aj do Malaciek.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

Mgr.art. Andrej Wsól sa zameral na osudy konkrétnych vojakov z Malaciek a okolia. Na základe archívnych materiálov zrekonštruoval ich príbehy.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

Na záver Mgr. Mária Zacharová zo Štátneho archívu Bratislava oboznámila poslucháčov s problematikou vojakov, ktorí boli v priebehu vojny nezvestní a po vojne boli úradne vyhlásení za mŕtvych.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

Prednášky boli ilustrované dobovými obrazovými materiálmi – fotografiami, plagátmi, pohľadnicami, mapami. Texty všetkých príspevkov, ktoré odzneli na seminári, budú na konci roka 2014 publikované v zborníku Malacky a okolie 7.

Seminár Prvá svetová vojna a Malacky, máj 2014

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.