Entries by Mária Hušková

Jeden deň Juliany

Tento článok napísala žiačka Mária Hušková ako projektovú prácu z dejepisu. Mali opísať jeden pracovný deň svojho predka z 19. storočia a Mária si vybrala Julianu Tandlmayerovú z horárne pod Vysokou. Ide o príbeh z prostredia horských drevorubačov – huncokárov.