Entries by Alfréd Swan

Moja prvá zabíjačka

Vtedy som si s nostalgiou zaspomínal na časy detstva, keď aj moji starí rodičia Hurbanovci na Dolnom konci chovali svine i kozy a ja som sa rád chodil pozerať do maštale, najmä keď tam pribudli mladé kozliatka, alebo k chlievu na grúliace prasa. Vtedy mi ani um nezišlo, že takéto milé zvieratká môže niekto zniesť zo sveta.

Príbeh Emílie Jakubcovej

Ochotnícke divadlo v Malackách má mnohých protagonistov, žiaľ, mnohí z tých, ktorých som poznal a spolupracoval s nimi, už nežijú (Gabriel Vach, Milan Drobný), dokumenty sa s odchádzajúcimi zanietencami strácajú. Keď som začal spolupracovať s MCK v oblasti histórie športu i kultúry, rozhodol som sa vyhľadať a porozprávať sa s tými, ktorí sú ešte medzi […]

Zomrel páter Štefan

Predvčerom zomrel páter Štefan František Muška, OFM. Tento františkán navštevoval a úspešne absolvoval malacké františkánske gymnázium. Neskôr sa do Malaciek vrátil a ako kňaz tu pôsobil v období 1950-1963.