Občianske združenie Malacké pohľady pôsobí v Malackách od roku 1999. Svoje aktivity zameriava na najmä na oblasť kultúry, histórie a občianskej participácie.

Aktivity občianskeho združenia

Združenie sa spočiatku zameriavalo predovšetkým na prácu s mládežou a deťmi a na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Vývoj priniesol nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť.

Venujeme sa predovšetkým výskumu dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochrane a propagácii kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Doteraz máme za sebou
– aktívnu účasť na projekte Malacká šošovica (od roku 2014)
– obnovu historických pamiatok – kláštorná studňa a nádvorie (2008) a historický náhrobok Entnerovcov (2013)
– vydanie dvoch knižných publikácií – Malacké pohľady – výber z článkov (2009, 2013)
– prevádzku webstránky www.malackepohlady.sk (od roku 2006)
– prvé turistické informačné tabule o Malackách (2006)
– vydanie adventných kalendárov (2004, 2005, 2007)
– prvomájové Farebné Malacky – výtvarné aktivity pre deti (od roku 2000)
– svätomartinské lampášikové sprievody (od roku 2003)
– dyňohrania pre deti
– dobročinné blšie trhy
– besedy, kultúrne a športové podujatia

Dokumenty a kontakt

Členovia OZ Malacké pohľady

Malacké pohľady OZ (bývalé OZ MLOK) je predovšetkým o ľuďoch, priateľstvách a dobrých vzťahoch. Bez nadšenia, vytrvalosti a tvorivosti našich členov by sa nám určite nepodarilo uskutočniť mnoho pozoruhodných aktivít. Okrem členov OZ nás pri rôznych podujatiach podporujú dobrovoľníckou prácou mnohí ďalší.

Súčasťou občianskeho združenia boli počas celej jeho doterajšej existencie predovšetkým títo ľudia:

 • Juraj Blusk
 • Zuzana Blusková
 • Tomáš Dobrovodský
 • Veronika Kaszycká
 • Kristína Konečná
 • Miroslav Konečný
 • Gabriel Kožuch
 • Katarína Krasňanská
 • Martin Macejka
 • Barbora Macejková
 • Mária Mareková
 • Martin Marek
 • Ondrej Mecháček
 • Peter Novota
 • Júlia Novotová
 • Gabriela Peťková
 • Alojz Radocha
 • Magda Sršňová
 • Marián Trnka
 • Anna Trnková

O občianskom združení Malacké pohľady

Občianske združenie pôsobí od roku 2014 pod názvom Malacké pohľady OZ. Predošlý názov občianskeho združenia MLOK bol skratkou jeho pôvodného a trochu dlhého názvu – Mladí ľudia organizujú a komunikujú, pod ktorým po prvý raz uzrel svetlo sveta v októbri roku 1999.

F_MLOK logo3

Naše občianske združenie sa prvých niekoľko rokov od svojho vzniku venovalo predovšetkým práci s mládežou a deťmi a organizovaniu kultúrnych a športových podujatí. Avšak súčasnosť priniesla nové výzvy a aktivity, ktorým venujeme našu pozornosť. Zameriavame sa predovšetkým na odborný výskum v oblasti dejín Malaciek a blízkeho okolia, ochranu a propagáciu kultúrnych a historických pamiatok a prírody a taktiež i publikačnej činnosti. Nemenej dôležitá je pre nás i podpora pozitívneho vzťahu Malačanov k svojmu mestu a jeho okoliu a vytváranie aktívneho občianskeho povedomia.

Už od svojho založenia pôsobí Malacké pohľady o.z. predovšetkým v Malackách a ich blízkom okolí.

Kontaktné údaje

Malacké pohľady o.z.
Kukučínova 57, 901 01 Malacky
Slovenská republika

Kontaktné osoby

Miroslav Konečný
Martin Macejka

mpohlady(zavináč)gmail.com

IČO 31800963

Stanovy Malacke pohlady

O autorochVyštudoval som históriu, občiansku a etickú výchovu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a právo na Právnickej fakulte TU v Trnave. V súčasnosti pracujem v Mestskom centre kultúry Malacky v Múzeu Michala Tillnera a externe učím na Gymnáziu sv. Františka Assiského v Malackách. Píšem kroniku mesta Malacky. V roku 2010 som napísal knihu Malacky na starých pohľadniciach, okrem toho som sa podieľal na ďalších publikáciách. Som členom občianskeho združenia Malacké pohľady.

Príspevky autoraNarodil som sa pred tridsiatimi rokmi v Malackách. Vyštudoval som Právnicku fakultu Univerzity Komenského v Bratislava, niekoľko rokov som pracoval ako advokátsky koncipient. Som členom občianskeho združenia Malacké pohľady.

Príspevky autoraNarodil som sa v Malackách, žil som niekoľko rokov v zahraničí aj v Bratislave, ale opäť som sa do Malaciek vrátil… Vyštudoval som Medzinárodné vzťahy a Európske štúdiá na FSS MU v Brne, bol som v prvom ročníku maturantov františkánského gymnázia v Malackách (2000). Od roku 2012 som majiteľom a projektovým manažérom firmy ADDSEN, s.r.o., ktorá sa venuje riadeniu inovácií, podpore vedeckých projektov a medzinárodnej spolupráci. Aktuálne som predsedom správnej rady OZ Malacké pohľady.

Príspevky autoraPochádzam neďalekého Zohoru a Malacky boli pre mňa vždy akýmsi „domácim“ mestom. Narodila som sa tu a žije tu časť mojej rodiny, vďaka čomu som Malacky už ako dieťa pravidelne navštevovala. S Malackými pohľadmi som sa lepšie zoznámila v roku 2010 a pomohla som pri tvorbe publikácie Malacké pohľady – Výber z článkov 2006-2009. V roku 2012 som sa podieľala na vynovení Malackých pohľadov. V tom istom roku som sa do Malaciek vydala, snažím sa zapájať do diania na Malackých pohľadoch zapájať (najmä prostredníctvom grafických úprav).

Príspevky autoraVyštudoval som žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Píšem najmä o športe. Som členom AC Malacky. Venujem sa atletike ako pretekár aj ako asistent trénera.

Príspevky autoraSom rodený Malačan. V Malackách bývam už 50 rokov a napriek tomu mám toto mesto rád. Aktívne som sa venoval atletike a hlavne skoku do diaľky. Vyštudoval som na UMB v Banskej Bystrici telesnú výchovu a etickú výchovu. Učím na ZŠ Záhorácka v Malackách a venujem sa atletike ako tréner v atletickom klube AC Malacky.

Príspevky autora

Malacké pohľady už aj v knižnej podobe

Po vyše troch rokov existencie Malackých pohľadov sme pripravili pre našich čitateľov, ale i pre všetkých, ktorí majú Malacky radi, malé prekvapenie. Výber najzaujímavejších článkov zverejnených počas troch rokov Čítať ďalej

Víťazný február … trochu inak

Gottwald sa vrátil z hradu od prezidenta a mnohým nastali ťažké časy. Kedysi sa oslavy výročia víťazstva socializmu oslavovali povinne, teraz sme sa rozhodli k týmto udalostiam vrátiť dobrovoľne. Čítať ďalej

Prečo píšeme na Malacké pohľady

Prečo píšeme na Malacké pohľady?

Odpoveď je jednoduchá – máme svoje mesto radi. Zaujímame sa nielen o jeho minulosť ale najmä o súčasnosť – chceme jasne a nahlas povedať svoj názor na problémy, ktoré Malacky trápia a ktorými mesto žije, radi by sme aj poukázali na udalosti a veci, z ktorých máme radosť alebo ktoré nás naopak sklamali. V nemalej miere píšeme aj o histórii, pretože si myslíme, že jej stále nie je venovaný dostatočný priestor a pritom existuje veľa zaujímavých udalostí a miest, o ktorých možno ani len netušíte. Prinášame Vám mnoho netradičných pohľadov, názorov či fotografií a radi sa s Vami delíme o všetky informácie a zistenia, ktoré sa nášho mesta týkajú.