Sprievody mestom

Vlani sme uverejnili sériu fotografií z prvomájových sprievodov. Dnes sa k sprievodom, ktoré kedysi prechádzali ulica mi mesta, vrátime. Tradícia sprievodov je stará, zachoval sa aj obrázok sprievodu zo začiatku 20. storočia.

Najstarší záber vyšiel ako pohľadnica, bola odoslaná v roku 1902. Je to klasický pohľad z Bersóna na Záhorácku ulicu, sprievod (zrejme procesia na sviatok Božieho tela) smeroval od farského kostola, na križovatke sa točil doľava, zrejme ku kláštoru vincentiek v Malom kaštieli. Sprievody sa konali každoročne až do polovice 20. storočia. Potom párkrát v 60. rokoch a tradícia sa obnovila po roku 1989.

MP-sprievody05

Procesia na úplnom začiatku 20. storočia

MP-sprievody04

Sprievod na začiatku Štefánikovej ulice, oproti niekdajšiemu obchodu Mikšíkovcov

Sprievody sa konávali pri pohreboch. Keď nebol dom smútku, mŕtvi zostávali do pohrebu doma, odtiaľ potom išiel sprievod na cintorín. Po postavení domu smútku sa situácia zmenila. Malé pohrebné sprievody prechádzajú len od farského kostola na cintorín. Posledný veľký sprievod sa konal pri pohrebe jedného z posledných malackých františkánov P. Osvalda Bednára v novembri 2001.

MP-kucera06

Pohrebný sprievod na Záhoráckej ulici na konci roka 1937

V období medzi dvoma svetovými vojnami mala silnú pozíciu telocvičná jednota Sokol. Aj jej členovia sa zúčastňovali sprievodov. Z obdobia Slovenskej republiky (prelom 30. a 40. rokov 20. storočia) sa zachovalo niekoľko fotiek zo sprievodov Hlinkovej mládeže. O prvomájových sprievodoch, ktoré sa konávali každoročne už od 40. rokov 20. storočia až do pádu komunizmu, si môžete prečítať tu.

MP-sprievody01

Sokolský sprievod na Zámockej ulici

MP-sprievody02

Sokolský sprievod na Záhoráckej ulici

MP-sprievody03

Sprievod na Záhoráckej ulici počas hasičských slávností

MP-sprievody09

Sprievod detí so „zbraňami“ na Mierovom námestí

MP-sprievody10

Sprievod členov Hlinkovej mládeže na Záhoráckej ulici

MP-sprievody07

Prvomájový sprievod na Záhoráckej ulici

MP-sprievody06

Prvomájový sprievod

MP-sprievody08

Počas novembrových udalostí v roku 1989 sa vytvoril spontánny sprievod mestom. Posledný veľký sprievod organizovaný mestom viedol od Kláštorného námestia cez Zámockú ulicu do zámockého parku počas slávností 800. výročia prvej zmienky o Malackách v roku 2006.

MP-sprievody12

Sprievod počas 800-ročných Malaciek v roku 2006

MP-sprievody13

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.