Postrehy čitateľov (2)

Rozhodli sme sa dať priestor aj našim čitateľom, ktorí sa nám občas ozvú so svojimi postrehmi týkajúcimi sa Malaciek. Nechceme príspevkami v tejto rubrike nikoho kritizovať, skôr by sme takto chceli upozorniť na niektoré záležitosti, o ktorých iní možno nevedia. Bez ohľadu na to, či ide o pozitívne alebo negatívne postrehy.

Čitateľka nám dala k dispozícii niekoľko fotiek z oblasti Vampíl. Skládky tam vznikajú už dlhší čas. Asi pred rokom sa tým zaoberala aj polícia, ktorá dokonca prichytila niekoľko „tvorcov“ skládky priamo pri čine. Napriek tomu sa skládka rozrastá. Ide najmä o stavebný odpad. Ďalej nechám fotky bez komentára.
2 komentárov
 1. Klíma
  Klíma hovorí:

  Prosba– informácia.
  Určite ste si všimli, že mesto Malacky sa snaží a v poslednej dobe aj veľa urobilo s likvidáciou divokých skládok v okolí mesta. Stav v našom katastri sa zlepšuje a máme záujem na jeho ďalšom vylepšovaní. Potrebujeme k tomu však aj aktívnu spoluoprácu občanov, jednak pri odhaľovaní pôvodcov divokých skládok, ale aj pri riešení zabránenia vytvárania divokých skládok alebo ich odstraňovaní.
  Podľa zákona o odpadoch č.409/2006, § 18, ods.6 je každý vlastník, správca alebo nájomca nehnutelnosti povinný, ak zistí, že na jeho nehnuteľnosti bol umiestnený odpad, oznámiť to bezodkladne obvodnému úradu životného prostredia a obci v ktorých územných obvodoch sa nehnuteľnosť nachádza.
  Preto prosíme Vás, ktorým záleží na životnom prostredí, nahláste konkrétne lokality na oddelenie životného prostredia MsÚ aby sme mohli zistiť v akom katastri sa odpad nachádza, prípadne kto je majiteľom nehnuteľnosti. Ďalšie kroky už zabezpečíme my.

 2. Mival
  Mival hovorí:

  Možno si obyvatelia Malaciek všimli po ceste do Plaveckého Štvrtku, že vedenie Mesta, za výdatnej spolupráce s poľovníkmi z PZ Malačan, umiestnilo koncom októbra na prístupových cestách do lesa Vampil kovové rampy. Je to prvý krok k zamedzeniu nežiaduceho hromadenia odpadu v lese. Rampy by mali tiež obmedziť nelegálne kradnutie dreva. Rampy tiež otvárajú paradoxne priestor – priestor na postupné zlikvidovanie starých skládok a postupnú premenu tohoto kúta na les atraktívnejší pre ozajstných milovníkov prírody.

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.