Kaplnka na vŕšku

V tomto mesiaci uplynulo 65 rokov od vysvätenia kaplnky Panny Márie, stojacej v lese medzi Kostolišťom a Gajarami, známej ako Kaplnka na vŕšku.

Kaplnku nechal postaviť lesník Ladislav Repiský, ktorý býval v neďalekej hájovni. Dôvodom bola vďaka za prežitie druhej svetovej vojny. Ale aj neskoršia poľovačka, pri ktorej bol postrelený obyvateľ Gajár.

S plánovaním kaplnky sa začalo v roku 1947, keď prebiehala korešpondencia medzi L. Repiským a kostolišťským rodákom Martinom Benkom, ktorý sa podieľal na návrhu stavby. Benka namaľoval obraz fatimského zjavenia na oltár kaplnky, zároveň vytvoril návrh stavby, podľa ktorého bola kaplnka postavená. Projekt na základe jeho návrhu spracoval Rudolf Hnátay z Gajár.

Benka vytvoril návrh do najmenších detailov. Navrhol samotnú stavbu, ale aj interiér vrátane vybavenia, farebnosti a tvaru okien. Navrhol tiež kríž na strechu kaplnky, ale aj skladbu kvetov, kríkov a stromov na vŕšku a v okolí kaplnky. Nie všetky prvky sa zrealizovali podľa plánu, kaplnka dnes oproti plánom pôsobí strohejším dojmom.

V lete 1947 bola uzavretá uzavretá kúpno-predajná zmluva, na základe ktorej sa novým vlastníkom pozemku veľkosti 16 m2 stala „Rímsko-katolícka náboženská obec Kiripolec“. Pozemok je bližšie ku Kostolišťu, pôvodne patril lesnému spoločenstvu Kostolišťa, nachádza sa však v katastri obce Gajary.

MP-kaplnkavr07

V auguste 1947 sa vtedajší správca malackej farnosti františkán P. Osvald Bednár, OFM obrátil na apoštolskú administratúru v Trnave s informáciou o zámere veriacich z Kostolišťa postaviť kaplnku Panny Márie. Z Trnavy prišla kladná odpoveď. Mohlo sa začať so stavbou. Kaplnku s pôdorysom 2×3 metre postavili do jari 1948, 13. mája v tom roku bola vysvätená.

MP-kaplnkavr03

Vysviacka kaplnky v roku 1948

MP-kaplnkavr04

V deň výročia postavenia kaplnky sa tam konali bohoslužby. Za komunizmu bola táto tradícia prerušené, pokračovalo sa v nej v 90. rokoch 20. storočia.

MP-kaplnkavr05

Bývalý dekan Michal Pokopec na jednej z výročných omší pred kaplnkou

O kaplnku sa starali a dodnes sa starajú príbuzní L. Repiského. Kaplnka sa využíva minimálne. Pôvodný obraz preniesli do kostola v Kostolišti, v súčasnosti sa v kaplnke nachádza jeho kópia.

MP-kaplnkavr01

Pohľad na kaplnku od cesty

MP-kaplnkavr08

Interiér kaplnky s kópiou obrazu Martina Benku

MP-kaplnkavr13

Návrh interiéru od Martina Benku, vrátane monogramu Panny Márie Fatimskej

MP-kaplnkavr10

Monogram dnes

MP-kaplnkavr11

Kríž na streche kaplnky je zdobený, na Benkovom návrhu je ornamentov viac

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.