Genius loci (25) – Dom Štefana Mereša

Pred časom sme podrobne rozobrali fotografiu, ktorá sa týkala domu Merešovcov na Radlinského ulici. Avizovali sme, že k tejto téme sa vrátime. Prinášame článok, mapujúci významné momenty z histórie tejto budovy.

Dom bol postavený zrejme okolo roku 1900. V roku 1909 bol jeho vlastníkom Gustav Karner, ktorý zastával funkciu malackého hlavného slúžneho. Bol predstaviteľom uhorskej štátnej moci. Z toho dôvodu bol dom počas prevratu na jeseň 1918 terčom rabovania. Podľa vtedajšieho učiteľa Vojtecha Fraasa zo všetkých poškodených budov najviac utrpel práve dom hlavného slúžneho. Nebolo tam “ušetrené ani sporákov ani šamotiek, takže zostaly z domu iba holé steny.” Keď sa situácia upokojila, Karner žiadal obecné zastupiteľstvo o nápravu škody spôsobenej na jeho dome a uvedenie do pôvodného stavu. Zastupiteľstvo však považovalo za vinníka krátko trvajúcej anarchie práve Karnera, ktorý počas prevratu z Malaciek utiekol.

Dom Gustava Karnera, neskôr reštaurácia America, Malacky, pred rokom 1918

Vo februári 1920 sa do jeho opustenej vily presťahoval železničný Odbor pre udržovanie tratí, ktorý tu mal na prízemí kancelárie. Na poschodí usídlila stavebná sekcia železnice, zriadená v súvislosti s budovaním druhej koľaje železničnej trate. Budovu adaptovala železnica na svoje náklady, vlastníkom zostal Karner. Podľa všetkého bola železnica v nájme. Tento stav trval do roku 1922. Vtedy kúpil budovu Štefan Mereš, železnici dal výpoveď a zriadil tu hostinec.

K pôvodnej vile nechal vybudovať prístavbu smerom k hlavnej ceste. V prístavbe bol v prednej časti výčap a v zadnej časti, prechádzajúcej do samotnej vily, bola sála. Tá sa využívala na zábavy, divadlá a podobne.

Reštaurácia America, Malacky, 20. roky 20. storočia

Názov hostinca znel Reštaurácia America. Dôvodom bol pozítívny vzťah Mereša k USA – istý čas tam pracoval a spoznal sa tam s manželkou Júliou, rodenou Zúbkovou (príbuznou Ľuda Zúbka). Na budove hostinca bola umiestnená americká zástava.

Štefan Mereš, Malacky

Na prelome 20. a 30. rokov 20. storočia v sále hostinca cvičili členovia telovýchovného spolku Sokol, keď nútene odišli z tzv. Besedného domu (hotel Tatra). Štefan Mereš bol v tom čase jedným z funkcionárov Sokola. “Br. Mereš vychádzal vždy potrebám jednoty ozaj bratsky v ústrety, ale miestnosti u neho sú malé a nepostačujú pojať naraz početnejšie cvičiace složky. Stáva sa veľmi často, že na pr. cvičenie žiačok musí byť rozdelené do dvoch dní. Ale ani pre väčšie podniky jednoty miestnosti nepostačujú.” Následne sa zrealizovala stavba sokolovne a priestorová otázka Sokolov sa vyriešila.

Vo dvore domu Merešovcov, Malacky

V roku 1945 pri bombardovaní Viedne spadla na budovu jedna bomba, vybuchla, poškodila strechu a polovicu manzardky. Štefan Mereš si s podporou železnice spravil na svojom pozemku betónový kryt, v ktorom bola rodina počas náletov. Bunker bol dosť veľký, pozostával z dvoch miestností. Dodnes stojí. Na ňom bol vybudovaný altánok.

V roku 1951 Štefan Mereš zomrel a podnik prevzal jeho syn Štefan Mereš ml. V roku 1952 hostinec a budovu poštátnili, Mereš skončil vo väzení. Rodina zostala bývať v časti domu, ale platila nájomné. Okrem nich tam bývali ešte ďalšie dve rodiny.

Budovu prevzalo mesto. V prednej časti (od ulice) vľavo bola kancelária Zväzu československo-sovietskeho priateľstva, vo zvyšnej časti bola premietacia sála. Pred budovou sa tiež premietali propagačné filmy. Koncom 50. rokov 20. storočia prevzal budovu Zdroj. V ľavej časti v jednej miestnosti boli zriadené potraviny – pultový predaj. Zvyšná časť sa využívala na zábavy.

Dom Merešovcov, Malacky

Približne v tom období boli v dome ubytovaní aj vojenskí dôstojníci (asi do roku 1960). Potom tam bola samoobsluha, jedna z prvých v meste. A tiež tam bola prvá svetelná reklama v meste, pohyblivá. Bola umiestnená na strednom stĺpiku v hornej časti fasády. Zobrazovala dievčinu, ktorej do košíka skáče maslo a iné potraviny.

Dom Merešovcov v Malackách, v prednej časti sú potraviny

V roku 1968 pred budovou stáli dva dni tri ruské tanky. Jeden bol otočený smerom k železnici, dva k oproti stojacej budove niekdajšej železničnej stavebnej sekcie.

Po roku 1989 bol dom rodine Merešovcov po peripetiách vrátený. Prízemná časť slúži ako predajňa potravín dodnes.

Prístavba domu Merešovcov v Malackách počas motocyklových pretekov v roku 2014

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.