Privilegovaný oltár zámockej kaplnky

pred štyrmi rokmi sme prišli s predpokladom, že posledná známa rekonštrukcia kaplnky, resp. oltára Sv. kríža prebiehala v roku 1882. Nasvedčuje tomu aj ďalšia informácia, ktorú obsahuje v archíve zachovaná listina. Listinu vydal ostrihomský arcibiskup Ján Simor v roku 1884. Potvrdzuje ňou privilégium, ktoré bolo kaplnke udelené koncom roka 1882.

26. decembra 1882 bola podľa citovanej listiny kaplnka, resp. jej oltár “ozdobený” privilégiom, ktorého podstatou bola moc oslobodiť osoby, za ktoré bola pri tomto oltári odslúžená zádušná omša (bez ohľadu na to, či ju odslúžil kňaz rehoľný alebo diecézny), od “trestov očistca”. Teda išlo o odpustky. Podmienkou bolo, že daný zosnulý bol zaopatrený sviatosťami, teda zomrel “v stave Božej milosti”. Inými slovami – ak zomrel človek, ktorý pred smrťou prijal sviatosti, a odslúžili za neho zádušnú omšu, jeho duša putovala rovno do neba, bez “zastávky” v očistci. Vďaka moci, ktorú dostal oltár kaplnky uvedeným privilégiom. Pričom platnosť privilégia bola časovo obmedzená na obdobie siedmich rokov.

Zatiaľ sme nikde nenašli zmienku, ktorá výslovne potvrdzuje rekonštrukciu kaplnky alebo reštaurovanie oltára, ale zmieňovaná listina posilňuje predpoklad, že to tak bolo. Predpokladáme, že k udeleniu privilégia prišlo bezprostredne po zrekonštruovaní kaplnky alebo oltára.

Zámocká kaplnka sv. kríža v Malackách

Kaplnka, ktorá od polovice 20. storočia neslúži svojmu účelu a z ktorej sa zachoval len oltár, je rozdelená podlažím a priečkami na niekoľko menších priestorov. Podľa aktuálnych informácií bude priestor kaplnky v blízkej dobe uvedený do pôvodnej podoby.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.