SÚŤAŽ: Do práce na bicykli aj v Malackách

Do práce musí väčšina z nás dochádzať rôznym spôsobom. Ak dochádzate do zamestnania v Malackách, máme pre vás súťaž. Ak dokážete vytvoriť vo vašej firme/ inštitúcii 2-4 členné družstvo, môžte sa zapojiť! Skúsme v máji dochádzať do práce na bicykli a zviditeľnime tak naše mesto v celoslovenskej výzve!

[wds id=“3″]

Zhrnutie

 • Ak máte možnosť dochádzať na bicykli do práce v Malackách, dohodnite sa s ďalšími 1-3 kolegami a vytvorte tím.
 • ZAREGISTRUJTE SA do súťaže – potrebujete mená členov družstva a IČO zamestnávateľa.
 • Ak ste sa stihli registrovať do 26.4., môžete sa zapojiť do súťaže, ktorá prebieha od 1. 5. do 31. 5. 2016
 • Zapisujte si jazdy do formulára najmenej každých 5 dní, porovnávajte sa s ostatnými.
 • Majte radosť z toho, že robíte niečo pre seba aj pre svoje okolie!
 • Najlepšie tímy budú odmenené vecnými cenami.

Podrobné pravidlá

Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú a tak potvrdia, že budú v období od 1. do 31. mája 2016 dochádzať do práce na bicykli a budú si o tom zapisovať výsledky do registračného systému na webovej stránke www.dopracenabicykli.eu.

 • Do súťaže sa môžu prihlásiť iba tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v danom meste. Do súťaže sa nemôžu zapojiť jednotlivci alebo tímy, ktorých členovia sú z rôznych organizácií.
 • Jeden tím môže mať 2 – 4 členov, ktorí sú preukázateľne v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z jednej firmy môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4.
 • Každý súťažiaci sa môže do súťaže zaregistrovať iba 1x. Opakovaná registrácia bude považovaná za porušenie týchto pravidiel. Všetky tímy, v ktorých je takýto súťažiaci zaregistrovaný, sa nebudú môcť zaradiť do zlosovania o ceny.
 • Vyplnením prihlasovacieho formulára každý súťažiaci potvrdzuje, že bude rešpektovať pravidlá súťaže a najazdené kilometre bude nahlasovať čestne a pravdivo.
 • Každý člen tímu si sám eviduje cesty do práce a z práce na bicykli za každý deň od 1. do 31. mája 2016. Súťažiaci si pri evidencii vyberá z týchto možností:
  • bydlisko – zamestnanie: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania
  • zamestnanie – bydlisko: cesta na bicykli zo zamestnania do miesta bydliska
  • oba smery: cesta na bicykli z miesta bydliska do zamestnania a späť
  • bez bicykla: dnes nebol bicykel použitý, uveďte iný spôsob dopravy
  • pracovné voľno: dnes sa nepracovalo
 • Do súťaže sa započítavajú iba cesty do práce a z práce. Počítajú sa aj cesty cez víkend, ak išlo o dni, keď súťažiaci musel ísť do práce.
 • Vozokilometre v rámci pracovného času – t.j. „pracovné pochôdzky“ sa nezapočítavajú (boli by tým znevýhodnení súťažiaci, ktorí v pracovnom čase zotrvávajú na jednom mieste a neúmerne zvýhodnené zamestnania ako napríklad poštár).
 • Jednotlivci si môžu zapisovať evidenciu najazdených kilometrov a počtu jázd za seba s možnosťami uvedenými v bode 8, za kompletnú evidenciu zodpovedá vedúci tímu. Evidenciu vrátane označenia všetkých jázd aj voľných dní je potrebné evidovať denne, spätne je možná evidencia najneskôr do 5 dní. Po uplynutí tejto doby už nebude možné spätne uviesť prejdené kilometre ani počet jázd.
 • V rámci tzv. Bonusovej kategórie sa v súťaži bude posudzovať aj to, či aspoň 2/3 všetkých ciest do práce a z práce v jednom tíme boli uskutočnené na bicykli.
 • Organizátori/lokálni koordinátori súťaže si vyhradzujú právo navštíviť účastníka súťaže na pracovisku s cieľom overenia jeho skutočnej existencie.
 • Každý súťažiaci má právo svoju účasť v súťaži kedykoľvek ukončiť nahlásením usporiadateľom a jeho kilometre budú zmazané aj v evidencii na internetovej stránke.

Súťažné kategórie

Vyhodnocovať sa budú tri súťažné kategórie na národnej úrovni:

 1. samospráva, kde súťažiaci najazdili spolu najväčší počet kilometrov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
 2. samospráva, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov, prepočítané úmerne k počtu obyvateľov danej samosprávy,
 3. spoločnosť, kde sa zapojilo najväčšie množstvo tímov.

Vyhodnocovať sa budú aj tri kategórie na miestnej úrovni:

 1. v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý najazdil v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
 2. v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2016. Bude vybratý najlepší tím, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
 3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória. V rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Organizačným a odborným garantom súťaže je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Viac informácií nájdete na stránke súťaže.

0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.