Nová Športka – budova dnešného MCK

Budova dnešného Mestského centra kultúry Malacky (MCK) na Záhoráckej ulici bola postavená v 80. rokoch 20. storočia ako účelová budova reštaurácie nazvanej Nová Športka. Jej funkcia sa niekoľkokrát menila. Pozrieme sa na vývoj budovy a miesta, na ktorom stojí.

Pôvodná budova na mieste MCK

Miesto, kde stojí budova MCK, bolo už v minulosti lukratívne v centre mestečka, neďaleko farského kostola a obecného domu a úplne vedľa farskej budovy. V minulosti tu stál klasický široký rodinný dom s pôdorysom v tvare obráteného písmena L, s jedným krídlom pozdĺž cesty a druhým kolmo na cestu. Podľa pozemkovej knihy z roku 1858 mal dom dve súpisné čísla, vlastníkmi boli dve rodiny s priezviskami Bartalský a Havlík. V ďalšej generácii sa priženili Ondrejka a Kršek. 

V rodine zostala časť domu aj v ďalšej generácii Krškovcov, dcéra Mária sa vydala za Pavla Gašpara a odvtedy až do druhej polovice 20. storočia sa dom spájal s touto rodinou. Druhá časť domu bola začiatkom 20. storočia vo vlastníctve Dötzlovcov. Neskôr ju zrejme Gašparovci odkúpili a celý dom bol vo vlastníctve rodiny, ktorá tam do polovice 20. storočia prevádzkovala hostinec. V 50. rokoch bola v dome autoškola a neskôr predajňa lacných odevov. Rodina bývala v časti domu až do búrania pôvodnej zástavby celej ulice. 

Stavenisko, Nová Športka, stará fara, Malacky
Výstavba sídliska na Záhoráckej ulici okolo roku 1980. Vľavo stojí budova označovaná ako Rendunk, oproti bývalá farská budova, ktorá už má na fotke odstránenú časť strešnej krytiny. Vľavo od nej je prázdne priestranstvo, na ktorom postavili budovu nazvanú Nová Športka.
(Foto Peter Blažíček)

Nová budova – Nová Športka

V rámci socialistickej výstavby mesta boli v záhradách pôvodných domov na Záhoráckej ulici postavené osempodlažné panelové bytové domy a pri ceste na mieste pôvodných domov sa rátalo s dvojpodlažnými budovami určenými pre obchody a služby.

Z uvedeného dôvodu bola v roku 1985 postavená budova reštaurácie, pre ktorú sa zaužívalo označenie Nová Športka. Išlo o budovu, ktorá sa neskôr stala sídlom Záhorského centra kultúry (ZCK), dnes Mestského centra kultúry. (Pôvodná Športka, kedysi reiszovský hostinec na druhej strane cesty, bol zbúraný a na jeho mieste vznikol obchodný dom AFK.) 

Budova mala dve nadzemné podlažia – na prízemí bol výčap a reštaurácia a na poschodí väčšia sála určená na svadobné hostiny, večierky a podobne. V podzemnom podlaží vznikli rozsiahle skladové priestory.

Reštaurácia sídlila v budove desať rokov.

Nová Športka, Malacky
Reštaurácia Športka, ľudovo Nová Športka
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Éra ZCK

Po vzniku ZCK, ktoré nahradilo zrušené Mestské osvetové stredisko sídliace predtým na Ulici 1. mája, sa do adaptovanej budovy bývalej reštaurácie presťahovalo kultúrne centrum.

V rámci úpravy budovy vznikli ďalšie priestory prekrytím terasy na poschodí a vytvorením podkrovia. Na prízemí bola koncertná sála s kapacitou do sto ľudí a čitáreň. Na poschodí bola výstavná sieň, videokino, klubové priestory a učebňa. V podkroví vznikol veľký priestor s kapacitou až 300 ľudí, ktorý slúžil ako veľká výstavná sieň. Časť pivničných priestorov sa využívala na klubové účely pre mládež. 

ZCK začalo v nových priestoroch pôsobiť v septembri 1994, slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj vtedajší ministri a rodáci z Malaciek Ľubo Roman (ktorý sa zaslúžil o premenu budovy na kultúrny stánok) a Ladislav Pittner. 

V tej dobe boli veľkolepé plány: k budove sa mala na susednej parcele smerom na Dolňí konec pristaviť väčšia sála na kultúrne podujatia, čím by vznikol potrebný kultúrny dom. Tento plán sa však nerealizoval, rovnako iné dovtedajšie plány na stavbu kultúrneho domu od 50. rokov 20. storočia. Ešte v priebehu roka 1996 sa o prístavbe uvažovalo, ale onedlho prišlo rozhodnutie zhora o zmene funkcie budovy. ZCK ju muselo uvoľniť ešte do konca roka 1996 a presťahovalo sa na Čulenovu ulicu, knižnica sa presunula do športovej haly Malina.

Nová Športka - sídlo ZCK
Adaptovaná budova, v ktorej v čase vzniku fotky sídlilo ZCK
(Foto archív MCK Malacky – Múzea Michala Tillnera)

Administratívna budova

Táto zmena súvisela s obnovením okresu Malacky, ktorý bol v období 1960-1996 súčasťou väčšieho okresu Bratislava-vidiek. Krátko po vzniku nového okresu padlo rozhodnutie o umiestnení okresného úradu v budove ZCK, bývalej Novej Športky. Budova sa premenila na kancelárie. Tento stav trval do roku 2000.

Po postavení novej budovy okresného úradu sa v roku 2000 okresný úrad presťahoval, ale vzápätí uvoľnenú budovu začal využívať mestský úrad. Ten sa presťahoval z budovy niekdajšieho okresného úradu na Mierovom námestí, ktorú uvoľnil pre potreby súdu. Provizórium ZCK sa tak predĺžilo o päť rokov. 

Budova MCK
Budova MCK v roku 2012
(Foto Martin Macejka)

MCK

Na jar 2005 sa mestský úrad presťahoval do bývalej administratívnej budovy spoločnosti Nafta na Radlinského ulici a budova na Záhoráckej ulici sa opäť uvoľnila pre potreby kultúry. ZCK sa premenovalo na MCK, regionálny charakter organizácie sa zúžil na miestny.

Na prízemí budovy vznikla knižnica a neskôr prekrytím terasy letná čitáreň, na poschodí galéria, tanečná sála a kancelárie. V podkroví bola v roku 2006 otvorená expozícia Múzea Michala Tillnera, ktoré pred rokom 2000 sídlilo v historickej budove dolného mlyna a ktorá bola v medziobdobí 2000-2006 uložená v depozitári. V roku 2016 sa do budovy presťahovala aj turisticko-informačná kancelária.

Záhorácka ulica, Malacky
Budova MCK na Záhoráckej ulici v roku 2007
(Foto Martin Macejka)

Zdroje:

  • IRŠA, Rudolf. September v očakávaní kultúrnej parády. In Malacký hlas č. 8/1994, s. 1.
  • KLAČKA, Jozef. Bohatá kultúrna ponuka pre Malacky. In Malacký hlas č. 9/1994, s. 1.
  • Mestský úrad sa sťahuje. In Malacký hlas č. 4/12000, s. 3.
  • POLÁKOVÁ, Lucia. Sídlo MsÚ od 1. júna v budove Nafty. In Malacký hlas č. 10/2005, s. 1-2.
  • POTOČŇÁKOVÁ, Ivana. Kultúra na úkor kultúrnosti. In Malacký hlas č. 2/1997, s. 3.
  • POTOČŇÁKOVÁ, Ivana. Za čo bude lobovať Ľubo Roman? In Malacký hlas č. 4/1999, s. 7.
  • Záhorské centrum kultúry v Malackách. In Malacký hlas č. 12/1996, s. 8.
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.