Majer Vinohrádek, Malacky

Vinohrádek v Malackách

Lokalita a názov Vinohrádek

Dnes sa väčšine ľudí označenie Vinohrádek spája s objektami hospodárskeho charakteru (majer a liehovar), ktoré sa nachádzajú pri starej ceste do Plaveckého Štvrtka a pri kanáli Malina na okraji Malaciek, južne od intravilánu. (Tento kanál, na rozdiel od pôvodného koryta potoka vedúceho cez mesto, bol inou vetvou zrejme vybudovanou umelo.) V minulosti pomenovanie Vinohrádek alebo Vinohrady označovalo rozsiahlejšiu lokalitu medzi spomenutou cestou a dnešnou cestou I. triedy (I/2) vedúcou do Bratislavy.

Táto lokalita bola, ako dokladujú archeologické nálezy, osídlená už v 8. storočí. V tých časoch sa tam preukázateľne vo veľkom pestoval vinič. Kontinuitu a súvislosť s označením Vinohrádek zatiaľ nevieme preukázať.

V Malackách a na Plaveckom panstve sa vinič pestoval aj neskôr, z novoveku sme našli konkrétnu zmienku o ročnom výnose panstiev, ktorá zahŕňa aj produkciu vína. V roku 1725, v ére palatína Mikuláša V. Pálffyho, produkcia vína na Plaveckom panstve predstavovala vyše 8 percent výnosov všetkých panstiev tohto šľachtica. Pre porovnanie uvedieme, že to bolo neporovnateľne menej ako pri panstvách na opačnej strane Malých Karpát. Pezinské panstvo spolu s červenokamenským panstvom produkovali spolu 54 percent vína zo všetkých panstiev Mikuláša V. A to ešte dobové výkazy zahŕňali len časti (nevieme, aké veľké) oboch panstiev. Stupavské panstvo malo v tom roku produkciu vína približne 7,5 percent z celkového objemu.

Lokalita Vinohrádek na mapách a v prameňoch

V mape zo záveru 18. storočia, ktorá bola súčasťou prvého vojenského mapovania, v tejto lokalite nie je uvedený žiaden názov. Druhé vojenské mapovanie z polovice 19. storočia lokalitu označuje ako Vinohrad (Winohrad). 

Vinohrady (Vinohrádek, Malacky)
Lokalita Winohrad južne od intravilánu Malaciek na mape z konca 18. storočia

Pozemková mapa z roku 1860 pozná lokality Horné vinohrady (Horni Winohradi) a Dolné vinohrady (Dolni Winohradi). Situované boli na rovnakom mieste ako sme uviedli v úvode tohto článku. Severne od Balážovho potoka medzi oboma cestami vedúcimi južne od intravilánu Malaciek, pričom horné boli na západe, dolné na východe. 

Pálffyovský súpis pozemkov z roku 1812 obsahuje názov Vinohrádky (Vinohradki), čo je v tejto chvíli najstaršia známa zmienka o názve lokality. Nepochybne je však pomenovanie staršie. Rovnaké meno lokality uvádza aj pozemková kniha z roku 1835. 

Vinohradki (Vinohrádek Malacky)
Súpis z roku 1812 je zatiaľ najstaršou zmienkou o názve lokality
(Zdroj: archív MCK Malacky – Múzea Michala TIllnera)

Dodnes známe pomenovanie Vinohrádek sa na mapách objavuje až koncom 19. storočia ako označenie rovnomenného majera. V prameňoch sme našli najstaršiu zmienku obsahujúcu túto verziu názvu z roku 1870 – v matrike zosnulých. 

Poznámka na okraj

Lokalita sa dnes oficiálne volá Vinohrádok a nie Vinohrádek. V článku používame historickú podobu vychádzajúcu zo záhoráckeho dialektu, ktorá je dodnes v Malackách rozšírenejšia. Podobne ako Rádek, zámek atď. Viac o tejto téme nájdete v inom článku.

V budúcnosti sa budeme v samostatných článkoch venovať majeru a liehovaru na Vinohrádku.

Zdroje:

  • ŽUDEL, Juraj. Pramene k dejinám rakúskych panstiev v pálffyovských archívoch na Slovensku. In Slovenská archivistika 1/1967, s. 67
  • ŠABA, Zbierka cirkevných matrík, Malacky
  • ŠABA, Pozemková kniha Malaciek 1835
  • Mapy – 1. a 2. vojenské mapovanie, katastrálna mapa 1897 a 1914
0 komentárov

Zanechajte komentár

Chcete sa pripojiť k diskusii?
Neváhajte prispieť!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.